«

»

okt 03

Bericht afdrukken

Advertentiewerving: minibus met rolstoellift door Special Ad

De gemeenten en OCMW’s van Lo-Reninge en Vleteren, samen met Familiehulp als promotor van het zorgproject ‘Zorg in de Binnentuin’, wensen u graag warm te maken voor een nieuw en opmerkelijk initiatief!

Voor senioren, zorgbehoevenden, mensen met een beperking en inwoners met een beperkt inkomen is mobiliteit vaak een probleem in onze gemeenten. De firma Special ad biedt de mogelijkheid een minibus met rolstoellift in bruikleen te nemen voor 4 jaar. Hiermee kunnen 8 personen vervoerd worden.

Deze minibus zou onder andere gebruikt worden voor volgende:

  • Senioren naar de dorpsrestaurants van Lo-Reninge en Vleteren te brengen
  • Vervoer te regelen naar de dagopvang (Villa Van Rin in Reninge en NOAH in Oostvleteren)
  • Vervoer voor de bewoners van de assistentiewoningen
  • Vervoer te voorzien voor mensen die iemand willen bezoeken in het ziekenhuis
  • Senioren de gelegenheid te geven om zelf hun boodschappen te kunnen laten doen bij de plaatselijke handelaars
  • In tweede orde zou dit voertuig ook kunnen gebruikt worden door verenigingen, door scholen, voor uitstappen,…

Om dit project mee te doen slagen en te financieren, wensen wij een beroep te doen op de steun en de solidariteit van voldoende lokale ondernemers om als publiciteitspartner te participeren.
Dit voertuig zal dagelijks in het straatbeeld te zien zijn. Het logo van uw onderneming kan als reclame op de minibus geplaatst worden. Dit zorgt voor een grotere naambekendheid en toont de sociale betrokkenheid van uw bedrijf in onze gemeenten.

Daarnaast wordt dankzij de steun van de participerende ondernemers een bedrag van € 2.500 vrijgemaakt voor twee plaatselijke welzijnsprojecten. De officiële overhandiging van deze cheque gebeurt op een persmoment met receptie, waarvoor u als participant dan ook uitgenodigd wordt.

Voor de reclamewerving zal de firma Special ad bvba instaan, vertegenwoordigd door:
dhr. Wim Ivens –  wim@specialad.be – 0476 42 08 74

Dit nobel initiatief kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende publiciteitspartners deelnemen.
Wij hopen dat u dit sociaal-waardevol initiatief mee wil ondersteunen en danken u hiervoor van harte!

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/advertentiewerving-minibus-met-rolstoellift-door-special-ad/