↑ Terug naar Informatie

Pagina afdrukken

Vleternoare

De Vleternoare is het gemeentelijk informatieblad uit Vleteren en verschijnt 3-maandelijks.

Verenigingen kunnen hun artikels ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst Informatie en dit ten laatste op de 15de van de maand die voorafgaat aan het verschijnen ervan. Het college beslist over het al dan niet geheel of gedeeltelijk opnemen van deze bijdrage.

Indien gewenst, kan er ook geadverteerd worden tegen volgende kostprijs:

A4: € 300
A5: € 150
A6: € 75

Bent u niet van Vleteren en wenst u de Vleternoare toch te ontvangen?
Een abonnement nemen op ons infoblad kan steeds. Gelieve u hiervoor te richten tot de dienst Informatie.
Jaartarief: € 20

Alle verder informatie kan steeds bekomen worden bij:

Dienst Informatie
Veurnestraat 4
8640 Vleteren
057 40 09 01
info@vleteren.be

 

Vleternoare 1 2009

Vleternoare 2 2009

Vleternoare 3 2009

Vleternoare 4 2009

 

Vleternoare 1 2010

Vleternoare 2 2010

Vleternoare 3 2010

Vleternoare 4 2010

 

Vleternoare 1 2011

Vleternoare 2 2011

Vleternoare 3 2011

Vleternoare 4 2011

 

Vleternoare 1 2012

Vleternoare 2 2012

Vleternoare 3 2012

Vleternoare 4 2012

 

Vleternoare 1 2013

Vleternoare 2 2013

Vleternoare 3 2013

Vleternoare 4 2013

 

Vleternoare 1 2014

Vleternoare 2 2014

Vleternoare 3 2014

Vleternoare 4 2014

 

Vleternoare 1 2015

Vleternoare 2 2015

Vleternoare 3 2015

Vleternoare 4 2015

 

Vleternoare 1 2016

Vleternoare 2 2016

Vleternoare 3 2016

Vleternoare 4 2016

 

 

Vleternoare 1 2017

Vleternoare 2 2017

Vleternoare 3 2017

Vleternoare 4 2017

 

Vletenoare 1 2018

Vleternoare 2 2018

Vleternoare 3 2018

Vleternoare 4 2018

 

Vleternoare 1 2019

Vleternoare 2 2019

Vleternoare 3 2019

Vleternoare 4 2019

 

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/gemeente/informatie/vleternoare/