↑ Terug naar Participatie en inspraak

Pagina afdrukken

Adviesraden

Verschillende beleidsdomeinen / diensten worden bijgestaan door adviesraden. Deze raden worden, met de start van een nieuwe legislatuur, samengesteld uit geïnteresseerde en geëngageerde burgers, hetzij als onafhankelijke, hetzij als lid van een betrokken vereniging. Zij hebben geen beslissingsrecht, maar volgen het gevoerde beleid van nabij op en kunnen met hun adviezen, verstrekt op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur of de bevoegde schepen, wel degelijk bijdragen aan het tot stand komen van goede beslissingen. Elke adviesraad komt op geregelde tijdstippen samen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/gemeente/participatie-en-inspraak/adviesraden/