«

»

jan 16

Bericht afdrukken

Gewijzigde verkeerssituaties in Vleteren

In de gemeenteraad van 8 oktober 2018 werd het aanvullend reglement goedgekeurd voor volgende straten:
H. Deberghstraat – Schazenstraat – Reningestraat – Kerkstraat – Kasteelweg – Ed. Devloostraat.

Concreet zal dit betekenen dat er een aantal verkeersituaties zullen veranderen ten opzichte van voor de werken. Deze zullen ingaan op het moment dat de definitieve signalisatie door de aannemer geplaatst zal worden.
Wat zal er veranderen?

• Permanente zone 30 in de H. Deberghstraat. Dit vanaf het kruispunt met de N8 tot over het kruispunt met de Kerkstraat.
• De nieuwe aangelegde parking van de school zal buiten de schooluren gebruikt kunnen worden door omwonenden en bezoekers.
• Invoeren van tonnagebeperking van 7,5 ton met uitzondering van plaatselijk landbouwverkeer. Dit vanaf het kruispunt met de N8 en de H. Deberghstraat tot aan het kruispunt van de Reningestraat en de Keiweg.
• De Kerkstraat zal eenrichtingsverkeer worden. Dit in de rijrichting van Oostvleterendorp met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A.
• De Kasteelweg wordt eveneens eenrichtingsverkeer dit in de rijrichting van de Reningestraat eveneens met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A. Dit vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat en de Kasteelweg.
• Ter hoogte van de wegversmalling in de H. Deberghstraat nr. 38 zal er voorrang moeten gegeven worden. Bestuurders die vanuit de richting van de N8 komen hebben voorrang op de bestuurders die vanuit Reninge komen.
• De uitweg vanuit de Ed. Devloostraat naar de H. Deberghstraat ter hoogte van de serviceflats zal enkel nog gebruikt worden door fietsers, voetgangers en bromfietsen en niet meer voor wagens.
• De Ed. Devloostraat wordt eveneens helemaal zone 30.
• De Ed. Devloostraat zal toegankelijk zijn vanuit de N8 en de Oude Reningeweg in beide richtingen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/gewijzigde-verkeerssituatie-in-vleteren/