«

»

jul 26

Bericht afdrukken

Informatiebrief legionella koeltorens

Recent werd er in de Gentse kanaalzone een legionella-uitbraak vastgesteld waarbij er 32 mensen zijn ziek geworden en helaas 2 personen zijn overleden. De besmettingsbron van deze uitbraak wordt gelinkt aan een koeltoren in de buurt.

Omwille van het potentieel legionellarisico van open koeltorensystemen wil het Agentschap Zorg en Gezondheid de aandacht vestigen op de bestaande regelgeving d.m.v. een informatiebrief, om de risico’s van koeltorens voor de volksgezondheid te beheersen.

Informatiebrief

Voor meer info over legionella en legionellabeheersing kan je terecht op de website van Zorg en Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be/legionella

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/informatiebrief-legionella-koeltorens/