Onderwijs & kinderopvang

Basisonderwijs  | Muziekschool   | Tekenschool  | Buitenschoolse opvang  | Onthaalouders Gezinsbonden  | Speelplein 't Ravottertje  | Leersecretariaat Westhoek Syntra

Voor brochure kinderopvang, onderwijs & jeugdwerk in Vleteren, klik hier.

Vrije basisschool Oost- en Westvleteren

"Klavertje Drie"
Hendrik Deberghstraat 8
8640 Vleteren
057/40 08 67
vbsvleteren@kbrp.be
http://vbsvleteren.kbrp.be

Vrije basisschool Woesten "Onze Ark"
Woestendorp 4
8640 Vleteren
057/42 13 45
vbsonzeark@kbrp.be
http://onzeark.kbrp.be

Vrije basisschool de Akker
Donkerstraat 11
8640 Vleteren
057/40 12 37
deakker@kbrp.be
http://deakker.weebly.com

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Afdeling Vleteren

Wekelijks op woensdagmiddag van 13.15 uur tot 16.05 uur les in het dorpshuis te Woesten voor de leeftijd vanaf 6 jaar (eerste en tweede leerjaar BaO). In drie periodes van 50 min. worden aan de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar een aantal creatieve vaardigheden bijgebracht. Zij kunnen er spelenderwijs en onder begeleiding van een deskundige leerkracht tekenen, schilderen of knutselen. Voor het derde lesmoment komt er een nieuwe leerkracht die de kinderen vooral in muziek en woord begeleidt. Voor de kinderen van het 3de tot het 6de leerjaar zijn er lessen beeldende vorming van 13.15 uur tot 15.15 uur. Contactpersoon: Wim Chielens, Oostlaan 11A, 8970 Poperinge, 057/33 47 72,  www.poperinge.be/kunstacademie

De Vleterse Muziekschool

De Vleterse Muziekschool is een volledig privaat initiatief georganiseerd door de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Oost-Vleteren met het doel jonge muzikanten te rekruteren. Enkel die muziekinstrumenten worden aangeleerd die voor de muziekmaatschappij van nut zijn: trompet, hoorn, dwarsfluit, klarinet, saxofoon bvb. De Vleterse Muziekschool probeert zo goed mogelijk de opleiding van de officiële muziekschool te benaderen. De opleiding wordt gegeven door afgestudeerden en laatstejaarsstudenten van het muziekconservatorium.

Vanaf de leeftijd van 9 jaar kunnen jongeren de lessen volgen aan de muziekschool mits betaling van het cursus­geld en/of huurgeld voor een instrument. De lessen gaan door op vrijdagavond en op zaterdag.

Contactpersoon: J.P. Noyelle, Reningestraat 15, 8640 Vleteren, 057/40 08 37, jean-pierre.noyelle@telenet.be, http://users.telenet.be/CECILIA-OVL 

Stekelbees - buitenschoolse kinderopvang.

Stekelbees richt zich als initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang tot alle kinderen van het basisonderwijs (kleuter en lagere school). Ouders die een goede opvang zoeken voor hun kinderen, kunnen bij Stekelbees terecht voor en na de school, op woensdagnamiddagen, snipper- en vakantiedagen. logo stekelbees

Stekelbees heeft twee locaties voor buitenschoolse opvang in Vleteren:

Oostvleteren
Hendrik Deberghstraat 8A
8640 Oostvleteren
Tel.: 0477/32 86 38 
Kinderbegeleidsters zijn telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren van de opvang. Naschools en woensdagmiddag van einde school tot 18u30, schoolvrije dagen van 7u00 tot 18u30.

Woesten
Woestendorp 4
8640 Woesten
Tel.: 0471/62 31 97
Kinderbegeleidsters zijn telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren van de opvang.
Voorschools van 7u tot begin school, naschools en woensdagnamiddag van einde school tot 18u30, schoolvrije dagen van 7u tot 18u30.

Openingsuren:
Woensdagnamiddag +naschools: van einde school tot 18.30 u. ‘s avonds
Snipper- en vakantiedagen: van 7 u 's morgens tot 18.30 u ‘s avonds.

Gewoon tarief 

 • 0,98 euro per begonnen half uur
 • 4,65 voor een derde dag (tot en met 2u59)
 • 7,00 voor een halve dag (van 3u tot en met 5u59)
 • 14 euro voor een hele dag (vanaf 6u)

Verminderd tarief

 • 0,73 euro per begonnen half uur
 • 3,49 euro voor een derde dag
 • 5,25 euro voor een halve dag
 • 10,50 euro voor een hele dag

Sociaal tarief

 • 0,49 euro per begonnen half uur
 • 2,33 euro voor een derde dag
 • 3,50 voor een halve dag
 • 6,94 euro een hele dag

Tussendoortjes

We verrekenen de tussendoortjes aan 0,46 euro per stuk.

Administratiebijdrage
Elk gezin betaalt per schooljaar een administratiekost van 20 euro. Gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, betalen een bijdrage van euro 10 per schooljaar. Deze bijdrage wordt aangerekend op uw eerste factuur van het schooljaar.

Vanaf 2005 is de kinderopvang aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar.

Contactgegevens verantwoordelijke:
Evelin De Poorter
Dorpplein 7
8647 Lo-Reninge
Tel + fax: 057/40 01 07
Ikkuipje@landelijkekinderopvang.be
www.landelijkekinderopvang.be

TOP

Onthaalouders te Vleteren

Deceuninck Charline - Kinderopvang Balou (zelfstandige)
  Lindestraat 7, 8640 westvleteren
  057/36 50 38 

- Mevrouw Sabrina Vermeulen (Reddie Teddy) 
  Poperingestraat 84B, 8640 Woesten
  057/42 10 61  -  0473/50 35 20

- Mevr. Clarysse Stephanie - Droesem Minicreche (zelfstandige)
  Edmond Devloostraat 21, 8640 Oostvleteren
  0497/86 57 74  -  057/44 42 13  -  0471/91 89 43

- Zelfstandige opvangvoorziening Kinderopvang Snoopy
  Mevrouw Kim Turck
  Wulvestraat 18, 640 Woesten 
  0473/49 41 96 

-Kinderopvang de Rakkertjes - Cindy,Tania en Synthia Inion (Felies)
 Donkerstraat 11, 8640 Westvleteren
 O479/358151 

kinderopvang “ Gerlientje” – Gerda Lazeure en Jolien Versaevel (Felies)
  Westvleterendorp 47, 8640 Westvleteren
  057/40 10 68

- D'Herck Petra (Felies)
  Oostvleterenstraat 18, 8640 Woesten
  0498/63 12 89

Frauke Vandromme (Felies)
  Woestendorp 36, 8640 Woesten
  0475/21 25 32 

- Van Oost Leen (Felies)
  Poperingestraat 82, 8640 Woesten 
  057/42 16 36  -  0472/31 13 52

- Vandromme Cindy (Felies)
  Keiweg 6, 8640 Oostvleteren
  057/36 31 44  

Dienst kinderopvang Felies: 057/21 85 55, permanentiemomenten op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-12 u. (tijdens schoolvakanties aangepaste regeling). 
Ieper Business Park - Auriscenter - Zone L2, Ter Waarde 19 , 8900 Ieper. 
De dienst kinderopvang is ook bereikbaar via kinderopvangieper@felies.be

TOP

Speelpleinwerking 't Ravottertje

Speelpleinwerking 't Ravottertje is een initiatief van de gemeente Vleteren.
Er wordt speelpleinwerking verzorgt elke grote vakantie op elke dag van de week van 8-17 uur. 
Voor meer info klik hier!

Gezinsbonden

Woesten:
Ollevier Rita
Poperingestraat 60, 8640 Vleteren
057/42 35 39

Westvleteren:
Hilde Hauspie

Zwijnlandstraat 9, 8640 Vleteren
057/40 15 16

Oostvleteren:
Lannoye Brigiet
Woestenstraat 65, 8640 Vleteren
057/40 11 25

De Gezinsbond beschikt over een uitgebreid net van plaatselijke kinderoppasdiensten. Dankzij deze diensten kunnen jonge ouders familiale verplichtingen nakomen, boodschappen doen of eens gezellig een avondje uit. Een babysit van de Gezinsbond is goed opgeleid en verzekerd.

Contact opvangdienst:

- Oostvleteren: Lieva Dejonckheere, 057/40 13 21
- Woesten: Carine Derycke, 057/42 32 16
- Westvleteren: Bart Rubben, 057/48 69 50, 0486/39 20 68

Leersecretariaat Westhoek Syntra

Verzorgt alle formaliteiten om een leer- of stagecontract aan te gaan en begeleidt de contracterende partijen. De leertijd, startend vanaf 15 jaar, voldoet aan de deeltijdse leerplicht. De stagecontractant moet minstens 18 jaar zijn. Niet-leerplichtigen kunnen een stageovereenkomst afsluiten.

Info:
Eric Dehondt, Fochlaan 34, 8900 Ieper
tel. 057/48 84 01; fax 057/48 84 03
eric.dehondt@syntravlaanderen.be
www.leertijd.be

Lia Jeurissen, St. Idesbaldusstraat2, 8630 Veurne
Tel. 058/28 78 78, fax 058/28 78 77
lia.jeurissen@syntravlaanderen.be
www.leertijd.be 

TOP  

Agenda
VRAAG TIJDIG UW KIDS-ID AAN!
FOD FINANCIEN ZOEKT 98 MEDEWERKERS!
MILIEUVERGUNNINGS-AANVRAAG KLASSE 2
EEN HELIKOPTER BOVEN VLETEREN?
VACATURE IVVO
OPENBAAR ONTWERP MESTACTIEPROGRAMMA 2015-2018
WAARSCHUWINGSFASE: WEES VOORBEREID OP DE WARMTE
DE WOESTENAAR IN DE BEELDENSTORM
Klik hier voor de volledige agenda
 
 
Vleteren - Kasteelstraat 39 - 8640 Vleteren - Tel. 057/40.00.99 - Fax. 057/40.13.66 
 
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera