Bestuur & beleid

De burgemeester De ontvanger
Het College van burgemeester en schepenen De gemeenteraad
De gemeentesecretaris Een nieuw logo
 

 

 

De burgemeester 
De burgemeester wordt door de minister van binnenlandse zaken benoemd en is meestal - maar niet noodzakelijk - lid van de gemeenteraad. Hij/zij wordt door de gemeenteraad voorgedragen en komt meestal uit de meerderheidspartij. Hij is de voorzitter van het schepencollege en de gemeenteraad. Hij maakt deel uit van het politiecollege en ondertekent alle gemeentelijke reglementen, de bekendmakingen en de brieven samen met de gemeentesecretaris.

Mourisse Stephan
Kallestraat 18
Westvleteren
057/30 03 83 (kantoor)
0475/69 59 01 of
burgemeester@vleteren.be
Bevoegdheden: algemeen beleid, politie, huisvesting, woningbouw en ruimtelijke ordening.
Dienstbetoon van de burgemeester enkel op afspraak. 

TOP

Het College van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente Vleteren. Alhoewel één bepaalde schepen een aantal specifieke bevoegdheden heeft, kan hij toch niet op eigen houtje beslissingen nemen. Het schepencollege staat in voor de voorbereiding van de dossiers voor de gemeenteraad, het toezicht op de gemeentewerken en gemeentepersoneel, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van de gemeente. Het schepencollege vergadert wekelijks op donderdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling College van burgemeester en schepenen:
eerste schepen

Mourisse Stephan
Kallestraat 18
Westvleteren

057/30 03 83 (kantoor)
0475/69 59 01 

burgemeester@vleteren.be     

Functie: Burgemeester
Partij: LVP

Bevoegdheden
Algemeen beleid, brandweer en politie, financiën, ruimtelijke ordening, middenstand
derde schepen

Debuysere Ludo
H. Deberghstraat 6
Oostvleteren

057/40 08 71
0478/44 80 39

Functie: eerste schepen
Partij: LVP

Bevoegdheden
Openbare werken, mobiliteit, begraafplaatsen, landbouw

tweede schepen

Masson Frans
Oostvleterenstraat 53
Woesten

057/42 28 56
0497/92 51 88 

Functie: tweede schepen
Partij: LVP

Bevoegdheden
Burgerlijke stand, sport, cultuur, monumentenzorg

Bram Coppein
Vlasbloemstraat 8
8640 Vleteren

0478/77 59 04

Functie: derde schepen
Partij: LVP

Bevoegdheden
Jeugd, milieu en groendienst, informatie

VERLENDE Marie-Anne Hogebrugstraat 7
8640 Oostvleteren

0472/42 44 53

Functie: voorzitter OCMW
vierde schepen
Partij: LVP

Bevoegdheden
OCMW, sociale zaken, ouderenbeleid, toerisme

TOP

De gemeentesecretaris
De secretaris is het hoofd van de personeelsdienst en administratief hoofd van de gemeente. Zij is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het college of gemeenteraad. Zij is aanwezig bij deze vergaderingen en maakt de verslagen op, ziet toe op de uitvoering van de besluiten door de gemeentelijke diensten. Zij staat in voor het contact van inwoners en personeelsleden met de burgemeester en de schepenen. Zij ondertekent mede de briefwisseling met de burgemeester of de gedelegeerde schepen. 

Nele Vanderhaeghe
Kasteelstraat 39
8640 Vleteren
057/40 93 25
e-mail:
secretaris@vleteren.be
 

Als u een brief schrijft naar het gemeentebestuur richt u zich tot:

Het College van burgemeester en schepenen
Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren

Uw brief komt dan terecht bij de secretaris die uw vraag, uw verzoek of mededeling zal behandelen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het gemeentehuis op het nummer 057/40 00 99, u wordt dan verbonden met de bevoegde dienst. Vanzelfsprekend kunt zich ook persoonlijk wenden tot de dienst die u nodig hebt. 
Zie ook de gemeentelijke diensten

TOP  

De ontvanger
De ontvanger doet onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid de ontvangsten en uitgaven van het gemeentebestuur. De ontvanger zorgt tevens voor de opmaak van de begrotings- en jaarrekening. Privé personen kunnen inlichtingen bekomen omtrent het betalen van gemeentebelastingen.

Gewestelijke ontvanger: Els Verbeke
E-mail: ontvanger@vleteren.be

Belastingstarieven gemeente Vleteren
De aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting (APB): 7%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV): 2000

TOP

De gemeenteraad
Drie partijen maken deel uit van de Vleterse gemeenteraad: LVP Landelijke Volks Partij (7 zetels) en CD&V Christen Democratisch Vlaams (5 zetels) en NVA (1 zetel). De leden van de gemeenteraad worden verkozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal leden van de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners. De gemeente Vleteren telt 13 gemeenteraadsleden (burgemeester en schepenen inbegrepen). De belangrijkste opdrachten van de gemeenteraad zijn:

-  Aanstellen van de schepenen en de leden van de OCMW-raad;
-  Aanstellen en benoemen van de gemeenteambtenaren;
- Goedkeuren van gemeentelijke reglementen en verordeningen;
- Goedkeuren van de begroting en de gemeentelijke belastingen.

De gemeenteraad gaat door elke laatste maandag van de maand en is voor iedereen vrij toegankelijk. Wanneer het om personen gaat, dan vergadert de gemeenteraad in geheime zitting. Leden van de gemeenteraad:

- BERTEN Guido, Pottestraat 15, Westvleteren, 057/40 04 54 (CD&V)

- DEJONKHEERE Kristof, Woestenstraat 32, Oostvleteren, 057/40 02 73 (CD&V)  

- VANDEPUTTE Christophe, Steenstraat 41, Woesten, (CD&V) 

- PARRET Nathalie, Kruisstraat 8, Westvleteren, 057/40 00 01 (CD&V)

- GLORIE Annelies, E. Devloostraat 16, 8640 Oostvleteren 0496/30 19 81 (CD&V)

- DEPINOIS Johan, Poperingestraat 62, 8640 Woesten, 0474/39 14 10 (Onafhankelijke)

- GOUBEIR Gerda, Kallestraat 8, 8640 Westvleteren (LVP)

- GELDOF Josette, Warandestraat 8, 8640 Woesten (LVP)

GOUWY Patrick, Zwijnlandstraat 9, 8640 Westvleteren (LVP)

 

 

 

TOP

 

Een nieuw logo voor Vleteren

Er was nood aan een nieuw logo voor Vleteren. De elementen uit de oude vlag werden gebruikt in een eenvoudig en tegelijk symbolisch ontwerp. Zo staat de balk symbool voor de Vleterbeek en staan de drie sterren symbool voor de drie dorpen.
De baseline "dorp met drie sterren", klinkt als een supergoede plek, een dorp met heel veel uitdagingen, een plek waar we met z'n allen trots op mogen zijn.
Een driesterrengemeente omdat het uitdagingen aangaat, mooie projecten realiseert en zijn inwoners respecteert.

 

De publieksvlaggen kunnen aangekocht worden aan de balie van het gemeentehuis.

 Standaard 100 x 150 cm = 15 € 
 Groot 150 x 200 cm = 30 €

       

 

Agenda
VRAAG TIJDIG UW KIDS-ID AAN!
FOD FINANCIEN ZOEKT 98 MEDEWERKERS!
MILIEUVERGUNNINGS-AANVRAAG KLASSE 2
EEN HELIKOPTER BOVEN VLETEREN?
VACATURE IVVO
OPENBAAR ONTWERP MESTACTIEPROGRAMMA 2015-2018
WAARSCHUWINGSFASE: WEES VOORBEREID OP DE WARMTE
DE WOESTENAAR IN DE BEELDENSTORM
Klik hier voor de volledige agenda
 
 
Vleteren - Kasteelstraat 39 - 8640 Vleteren - Tel. 057/40.00.99 - Fax. 057/40.13.66 
 
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera