Overige diensten / Gezondheid

 Huisartsen Oostvleteren

 Borstkanker, gratis mammografie - Think Pink

 Huisartsen Woesten  OEF! nieuw zorg-initiatief in de regio
 Wachtdiensten apotheek  Dierengezondheidszorg Vlaanderen
 Thuisverpleging  CM-kantoren Zuid-West-Vlaanderen
   

Huisartsen Oostvleteren

De Mistel
Buyle L.
Provoost S.
Vanhee L.
H. Deberghstraat 37/B
057/40 00 20
De Mistel is een samenwerking tussen drie artsen. Het uurrooster kunt u raadplegen op de site
www.demistel.be

Goudeseune M.
Kortekeer 12
057/40 01 92

 

Huisartsen Woesten

Braem A.
Vulsteke J.
Vusteke Ph.
Elverdingestraat 22
057/42 27 91

Wachtdiensten:
In het weekend of feestdagen is de dokter van wacht bereikbaar via een centraal oproepnummer. U kan uiteraard proberen om eerst uw huisarts te bereiken.
Meld duidelijk het probleem, uw adres en telefoonnummer.
Het nummer voor Vleteren: 057/30 01 49

Documenten Ziekenbond

De bussen om de briefjes van uw ziekenbond in te deponeren bevinden zich aan de zijgevel van het gemeentehuis, Kasteelstraat 39.  

 

Wachtdiensten apotheek.


Vandewalle F.
Veurnestraat 9
8640 Oostvleteren
057/40 01 01

Desmedt N.
Woestendorp 50
8640 Woesten
057/42 24 42

Sedert 6 januari 2014 is er een nieuw wachtdienstsysteem voor de apothekers:
www.geowacht.be (en tevens als app voor android/apple)

Centraal nummer: 0903 99 000 (1.5 euro per minuut).
Voor problemen waarbij een dringende opname in een ziekenhuis vereist is, belt u onmiddellijk de 100.

  

Thuisverpleging 

Wit-gele kruis
24 u op 24 u bereikbaar
057/33 31 16

De Poorter Wim
Oude Reningeweg 13, 8640 Vleteren
057/ 40 12 00
0476/ 21 75 00

Leuridan Veerle
Keiweg 5, 8640 Vleteren
057/40 07 88

Petyt Stephanie
Eikhoekstraat 43
8640 West-Vleteren
0478/27 52 46 of 057/36 61 99

 

TOP

Borstkanker : gratis mammografie

Om een eventuele borstkanker vroegtijdig op te sporen hebben vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de twee jaar recht op een gratis mammografie bij een erkende radiologische dienst.
Borstkanker is de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Eén op tien Vlaamse vrouwen krijgt borstkanker vóór haar 75ste. Eén op drie vrouwen sterft aan de gevolgen van de aandoening. Hoe vroeger de kanker ontdekt wordt, hoe minder ingrijpend de behandeling en hoe groter de kans op een volledige genezing. Borstkanker is steeds beter te genezen. Dit type van kanker kan men al in een vroege fase opsporen, lang vóór de vrouw iets verdachts merkt en klachten heeft.
De Vlaamse overheid biedt aan elke klachtenvrije vrouw tussen 50 en 69 jaar om de twee jaar een gratis screeningsmammografie aan, dit is een röntgenfoto van de borsten die een eventuele borstkanker in een vroeg stadium kan opsporen. Een erkende radiologische dienst neemt twee röntgenfoto's van elke borst. Onafhankelijk van elkaar beoordelen twee radiologen de foto's waarop men nog niet-voelbare letsels kan zien. Bij betwisting komt er nog een derde radioloog aan te pas. Deze kwaliteitsbewaking is de reden waarom het resultaat drie weken op zich kan laten wachten.
U vraagt een verwijsbriefje aan uw huisarts of gynaecoloog en legt zelf een afspraak met een radioloog vast.
Na bijna 2 jaar campagne heeft bijna 1 op 2 vrouwen aan dit onderzoek deelgenomen. Indien u deze gratis mammografie al hebt laten nemen, vergeet dan niet om deze elke 2 jaar te herhalen.
Aarzel niet langer, het onderzoek is zó gebeurd en het kan je leven redden!
Info: Lokaal Gezondheidsoverleg - Kiekenstraat 2A bus 1 - 8600 Diksmuide
tel. 051 51 07 33 - fax 051 51 09 24 - e-mail:
logo.oivd@yucom.be

Ladies only - Think Pink!
Eén op 9 vrouwen wordt tijdens haar leven getroffen door borstkanker. Hoe sneller de ziekte wordt opgemerkt, hoe groter de genezingskansen. Elke dag sterven gemiddeld 7 vrouwen aan borstkanker in ons land. Bijna 10 000 vrouwen krijgen elk jaar te horen dat ze borstkanker hebben. Daarom informeert en sensibiliseert vzw Think-Pink zoveel mogelijk vrouwen. Ook de zorg en nazorg van borstkankerpatiënten en het internationaal onderzoek krijgt de nodige aandacht. Think-pink is de permanente bewustmakingscampagne in het kader van de strijd tegen borstkanker in België.

Meer info op www.ladies-only.be

Ontbijtbuffet t.v.v. de strijd tegen borstkanker.

OEF ! nieuw zorg-initiatief in de regio

Vrijwilligers bieden thuisassistentie aan zorgbehoevende kinderen en volwassenen met een beperking. Zegt het u iets... in uw eigen omgeving oppas en assistentie te bieden bij een thuisverblijvend kind of volwassene met een handicap? ?
Vzw. Aanvullende Thuiszorg Familiezorg W.Vl., erkende dienst voor oppashulp, start met OEF ! (Ouders en Familiezorg). Dit is een gespecialiseerde dienst voor thuisassistentie gericht naar kinderen/personen met een handicap en hun verzorgers.
OEF ! staat voor de zucht van verlichting wanneer de mogelijkheid van aflossing zich eens aandient.
We zoeken vrijwilligers die even de taak van de ouders of centrale verzorger kunnen overnemen door het instaan voor thuiswacht of het helpen in de zorg, het samen spelen of bezig zijn. Een boeiende opdracht en engagement om ouders of centrale verzorger op een dergelijke wijze bij te staan ! Als vrijwilliger kan u rekenen op een gepaste introductie, ondersteuning en vorming. U ontvangt een fiscaal vrijgestelde kostenvergoeding en verzekering.

Spreekt u dit aan, wenst u mee te werken aan OEF ! of wenst u meer informatie (ook omtrent de andere diensten van Familiezorg) dan kan u terecht bij Familiezorg - Mevr Bernadette Demeyere - Deken Debrouwerstraat 4 - 8900 Ieper - tel. 057/20 12 14
www.Familiezorg-wvl.be

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), dienst I&R (Sanitel)

Deze dienst staat ten dienste van veehouders en particulieren. Elke houder van schapen, herten, rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee (vanaf 200 stuks) dient zich te registreren in Sanitel. Sanitel is het identificatie- en registratiesysteem (I&R) dat door DGZ wordt bijgehouden wordt. De dienst houdt alle gegevens bij over de dieren, zodat in tijden van crisis een correcte tracering kan gebeuren. Hierdoor is een snel en efficiënt ingrijpen mogelijk.

De veehouders en particulieren kunnen bij DGZ terecht voor o.a. volgende diensten:

  • het bekomen van algemene informatie ivm identificatie & registratie (oormerken)
  • het registreren van meldingen en wijzigingen

DGZ is bereikbaar via volgende kanalen:

  • via onze website: www.dgz.be
  • via de post: Dierengezondheidszorg Vlaanderen, dienst I&R, Deinse Horsweg 1, 9031 Drongen
  • tel: 070/22 00 23 of via de fax: 070/22 01 22

TOP

Alle openingsuren van CM (loket, Centrum Algemeen Welzijnswerk, pensioendienst) : www.cm.be

Agenda
VRAAG TIJDIG UW KIDS-ID AAN!
FOD FINANCIEN ZOEKT 98 MEDEWERKERS!
MILIEUVERGUNNINGS-AANVRAAG KLASSE 2
EEN HELIKOPTER BOVEN VLETEREN?
VACATURE IVVO
OPENBAAR ONTWERP MESTACTIEPROGRAMMA 2015-2018
WAARSCHUWINGSFASE: WEES VOORBEREID OP DE WARMTE
DE WOESTENAAR IN DE BEELDENSTORM
Klik hier voor de volledige agenda
 
 
Vleteren - Kasteelstraat 39 - 8640 Vleteren - Tel. 057/40.00.99 - Fax. 057/40.13.66 
 
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera