Gemeentelijke diensten / Milieudienst

Milieudienst

Rechtstreeks nummer: 057 40 93 28
Lien Vlamynck: milieu@vleteren.be

Openingsuren: 
Elke woensdag en donderdag te bereiken op het gemeentehuis,
Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren

VISIE

Milieubeleidsplan
 

Doelstelllingen

 

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, kortweg milieuraad genoemd, is een gemeentelijk overleg-, advies- en inspraakorgaan met als doelstellingen:
 
· Adviezen te verstrekken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur,   hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu met het oog op het verbeteren van het leefmilieu.
· Een draagvlak te creëren voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
· Het maatschappelijk debat met betrekking tot het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid te       stimuleren.     

Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur

Meer informatie: www.milieuraad.be/vleteren

Milieujaarprogramma

Agenda
VLAANDEREN FEEST!
EANDIS: 'GEEN STROOM'
OPENBAAR ONTWERP MESTACTIEPROGRAMMA 2015-2018
DE WOESTENAAR IN DE BEELDENSTORM
DE TESTKARAVAAN KOMT NAAR JOUW GEMEENTE!
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2
VERKOOP PASTORIEWONING WOESTEN
HERSTRUCTURERING FEDERALE BELASTINGSDIENSTEN
Klik hier voor de volledige agenda
 
 
Vleteren - Kasteelstraat 39 - 8640 Vleteren - Tel. 057/40.00.99 - Fax. 057/40.13.66 
 
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera