OCMW / Voorstelling

Adres
Openingsuren

Politiek Management

Personeelformatie
Huishoudelijk Reglement RMW

Adres

Woestendorp 12
8640 Vleteren
T 057/46 96 01 (Algemeen)
T 057/46 96 06 (Sociale dienst)
F 057/46 96 05

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

Politiek Management

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn waarin de gemeentelijke politieke partijen verkozen zijn. De Raad wordt voorgezeten door een verkozen Voorzitter. In  januari 2007 werd de nieuwe en huidige ocmw-Raad geïnstalleerd, met Lutgarde Demeyer als voorzitter.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert éénmaal per maand, telkens de voorlaatste  maandag van de maand. 
De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn deels openbaar. Maar persoonsgebonden dossiers worden steeds behandeld in besloten zitting, die plaatsvindt na het openbare gedeelte.

De huidige OCMW-Raad:

Voorzitter: Marie-Anne Verlende (LVP)

Raadsleden LVP
Allermeersch Linda
Vandendriessche Olivier
Van Lerberghe Ria
Gouwy Patrick
 

Raadsleden CD&V
Cloet Nancy
Pittellioen Claudine
Sucaet Dirk

Raadsleden N-VA
Ampe Wim

Afgevaardigde Burgemeester:
Mourisse Stephan (LVP) 

Top

Personeelsformatie

Secretaris Nele Vanderhaeghe  
Gewestelijk Ontvanger Els Verbeke
Sociale Dienst  Claude Logghe 
Angelique Engelrelst
Administratie  Els Vanhaute
Poetsdienst

Dorine Beernaert
Vera Deberdt
Nathalie Haezebrouck
Rita Thoma
Daisy Vanelslande
Anja Willems

Dienst Warme Maaltijden Anja Willems

personeel ocmw

Top

De Voorzitter

De voorzitter, Marie-Anne Verlende, leidt de aktiviteiten van het O.C.M.W. en is belast met de uitvoering van de beslissingen. In noodgevallen of gevallen van overmacht is de Voorzitter bevoegd tot het nemen van beslissingen van dringende aard. Zij heeft elke donderdag zitdag in het vernieuwde administratieve centrum, van 10u30 tot 12u. De Voorzitter is ook bereikbaar na afspraak

De Secretaris

De Secretaris, Nele Vanderhaeghe, is het hoofd van het personeel en leidt de administratie. Samen met de Voorzitter vormt de secretaris de spil van het dagelijks beleid en de goede gang van zaken.
De secretaris is bereikbaar na afspraak. (secretaris@ocmw.vleteren.be)

De Gewestelijk Ontvanger

Onze Gewestelijke Ontvanger is Els Verbeke.  Zij is verantwoordelijk voor het algemeen financieel beheer, het innen van de ontvangsten en het uitvoeren van alle betalingen. Zij is de dinsdag aanwezig op het OCMW.

De Sociale Dienst

 zitdag op maandag_, donderdag_ en vrijdagvoormiddag + dinsdagnamiddag

zitdag op dinsdagvoormiddag (ocmw Vleteren) en op woensdagnamiddag (de Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren)

Telefoonnummer: 057/46.96.06

Sinds 1 september 2009 bestaat de sociale dienst uit 2 maatschappelijk werkers, namelijk Angelique Engelrelst (angelique.engelrelst@ocmw.vleteren.be) en Claude Logghe (claude.logghe@ocmw.vleteren.be)

Zij hebben elke werkdag hun beurtelingse zitdag van 9u tot 11u45 en ook elke dinsdag in de namiddag van 12u45 tot 15u30.  De andere namiddagen wordt er op afspraak gewerkt.

Voor steun, bestaansminimum, budgettering en algemene begeleiding, gezins- en bejaardenhulp, poetsdienst, maaltijden, vreemdelingen of opname in een rustoord, budgettering, problemen met energieverbruik, vragen over drugs_ & alcoholbeleid, en dergelijke meer moet u bij hen zijn.


De Administratie


De administratie staat borg voor de uitvoering van alle administratieve verplichtingen, plichtbewust, vriendelijk en discreet. Onze vrouw op haar plaats is Els Vanhaute.


Huishoudelijk Reglement RMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft een Huishoudelijk Reglement waarin allerhande bepalingen zijn opgenomen. U kan het nalezen via een adobe acrobat formaat: Huishoudelijk reglement

 

Top

De digitale electronische sociale kaart.

De digitale electronische sociale kaart bevat alle gegevens van maatschappelijk werkers, medewerkers van ziekenfondsen, onthaalbedienden van Sociale Huizen, opleidingsverantwoordelijken, enz. ...

 

Voor de digitale electronische sociale kaart West-Vlaanderen 2008 klik hier www.desocialekaart.be

Agenda
VRAAG TIJDIG UW KIDS-ID AAN!
FOD FINANCIEN ZOEKT 98 MEDEWERKERS!
MILIEUVERGUNNINGS-AANVRAAG KLASSE 2
EEN HELIKOPTER BOVEN VLETEREN?
VACATURE IVVO
OPENBAAR ONTWERP MESTACTIEPROGRAMMA 2015-2018
WAARSCHUWINGSFASE: WEES VOORBEREID OP DE WARMTE
DE WOESTENAAR IN DE BEELDENSTORM
Klik hier voor de volledige agenda
 
 
Vleteren - Kasteelstraat 39 - 8640 Vleteren - Tel. 057/40.00.99 - Fax. 057/40.13.66 
 
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera