Werk & economie

Subsidies voor sociale tewerkstelling

PWA

SUBSIDIES VOOR SOCIALE TEWERKSTELLING PWA
Poperinge-Vleteren en OCMW Poperinge hebben de handen in elkaar geslagen en een sociaal tewerkstellingsfonds opgericht onder de noemer vzw Ros@ (Regionaal Overleg voor Sociale Activering en Tewerkstelling).  Openbare besturen en rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven, kunnen subsidies aanvragen voor nieuwe of vernieuwende projecten in de sociale (diensten)economie.  Aanvragen moeten ingediend worden voor 1 mei of 1 november.  U kan het reglement en het aanvraagformulier terugvinden via deze link.
U kan hiervoor ook terecht bij de OCMW-secretaris van Poperinge en Vleteren.

PWA
Het doel van het Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap is de langdurig werklozen kans op werk te geven, hen aldus een hoger inkomen te bieden en tegelijkertijd in te spelen op een aantal maatschappelijke behoeften die via het gewone arbeidscircuit niet worden ingelost.
Zowel privé-personen, lokale overheden, vzw's, onderwijsinstellingen als land- en tuinbouwbedrijven kunnen een beroep doen op het P.W.A.
Het jaarlijks inschrijvingsrecht bedraagt 6,20 euro of 4,96 euro voor WIGW's (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen). Per gepresteerd uur betaalt de gebruiker 5,95 of 6,20 euro. (6,20 euro voor land- en tuinbouwactiviteiten). Voor privé-personen geven deze uitgaven recht op belastingsvermindering (enkel cheques met een waarde van 6,20 euro geven recht op belastingsvermindering). Voor aanvragen en informatie kunt u zich wenden tot het PWA-kantoor, Gasthuisstraat 67 te Poperinge. Het kantoor is elke voormiddag open van 09u00 tot 12u00. De donderdagnamiddag is het kantoor ook open van 16u00 tot 18u00.

Wie kan een beroep doen op het PWA?
Er zijn vijf grote categorieën gebruikers:

  • Plaatselijke overheden: gemeente en OCMW
  • VZW's en andere niet-commerciële verenigingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Bedrijven uit land- en tuinbouw


Wie kan actief zijn in het PWA?
De activiteiten worden uitgevoerd door uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die gedurende meer dan 2 jaar een werkloosheidsuitkering genieten. Het PWA nodigt hen uit voor een persoonlijk gesprek waar ze bijkomende informatie krijgen over het PWA. Indien de werkloze geïnteresseerd is, kan hij/zij aangeven naar welke activiteiten zijn/haar voorkeur uitgaat. Werklozen van 45 jaar of ouder, die zes maand werkoos zijn, kunnen ook actief zijn in het PWA-systeem. Ook voor bestaansminimumgenieters bestaat de mogelijkheid om in het PWA-systeem te stappen. Deze personen krijgen van de RVA of van het OCMW een attest dat toelaat zich in te schrijven in het PWA.

Hoeveel uren mag men activiteiten uitvoeren?
Om zoveel mogelijk ingeschreven werklozen in het PWA een kans te geven, mag een werkloze per maand maximaal 45 uren werken (uitzonderingen hierop zijn de stadswachters en de land- en tuinbouw).

Op zoek naar betaalbare hulp bij huishouden?
Dienstencheques
Het systeem van de dienstencheques is een handige formule voor particulieren om hulp te krijgen bij het huishouden: poetsen, wassen, strijken, koken, kleine naaiwerken en boodschappen doen. Eén dienstencheque kost 8,5 euro en geeft recht op één uur hulp. Na aankoop blijven de cheques 8 maanden geldig. Bovendien zijn de dienstencheques fiscaal aftrekbaar: na aftrek van de belastingen kost één dienstencheque u maar 6,25 euro per uur meer.

Waar kan ik dienstencheques kopen?
Eerst moet u zich inschrijven bij Sodexo via de website
http://www.dienstencheques.be/: deze inschrijving is gratis. Voor informatie over de inschrijving kunt u ook terecht bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) of bij de Lokale Werkwinkel.
Na deze inschrijving zal Sodexo een inschrijvingsbevestiging en een inschrijvingsnummer opsturen. Het inschrijvingsnummer hebt u nodig om dienstencheques te bestellen. Om dienstencheques te bestellen, moet u enkel 8,5 euro per dienstencheque storten op de bankrekening waarvan het nummer op uw inschrijvingsbevestiging staat. De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques. Het is belangrijk bij elke storting of overschrijving uw gebruikersnummer in de mededeling te vermelden.
U krijgt uw bestelling per post op het adres aangeduid op uw gebruikersaanvraag, binnen de 15 dagen na ontvangst van uw betaling.

PWA Poperinge, Gasthuisstraat 67, 8970 Poperinge (057/33 27 40)
PWA Ieper, Esplanade 6, 8900 Ieper (057/21 64 60)
Werkwinkel Poperinge, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge  (057/33 37 50)
Werkwinkel Ieper, Esplanade 6, 8900 Ieper (057/22 65 50)
Openingsuren: 9.00 uur tot 12.00 uur, (Poperinge)
8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16 uur en de donderdagnamiddag gesloten (Ieper)

Op zoek naar een boeiende job in het dienstencheque-systeem?
Informeer bij de lokale werkwinkel in uw buurt.
Raadpleeg de vacatures bij de erkende ondernemingen
Raadpleeg de vacatures via de WIS-computer van de VDAB
Raadpleeg de vacatures via
http://www.dienstencheques.be/

TOP

Agenda
VRAAG TIJDIG UW KIDS-ID AAN!
FOD FINANCIEN ZOEKT 98 MEDEWERKERS!
MILIEUVERGUNNINGS-AANVRAAG KLASSE 2
EEN HELIKOPTER BOVEN VLETEREN?
VACATURE IVVO
OPENBAAR ONTWERP MESTACTIEPROGRAMMA 2015-2018
WAARSCHUWINGSFASE: WEES VOORBEREID OP DE WARMTE
DE WOESTENAAR IN DE BEELDENSTORM
Klik hier voor de volledige agenda
 
 
Vleteren - Kasteelstraat 39 - 8640 Vleteren - Tel. 057/40.00.99 - Fax. 057/40.13.66 
 
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera