«

»

aug 08

Bericht afdrukken

Maatregelen waterschaarste: versoepeling beregening vanaf 02/08/18

West-Vlaanderen wordt net als vorig jaar getroffen door grote droogte. De situatie in de provincie West-Vlaanderen wordt zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. In de polders is er gevaar voor verzilting. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte.

Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen.
De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd, up-to-date informatie is steeds terug te vinden via  www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

 

OVERZICHT:

02/08/18: Versoepeling beregening: mogelijk tussen 18u en 10u
Vraag naar spaarzaam waterverbruik blijft.

26/07/18: Update maatregelen waterverbruik
Momenteel geen extra maatregelen in West-Vlaanderen, vraag blijft om zorgzaam om te gaan met water.
Voor bestaande maatregelen, zie persbericht hieronder.

19/07/18: Persbericht gouverneur Décaluwe 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/maatregelen-waterschaarste-versoepeling-beregening-vanaf-02-08-18/