mei 09

Bevraging toegankelijkheid door Inter

Toegankelijkheid, dat is ergens geraken en vlot binnen kunnen. Maar ook makkelijk begrijpen hoe een gebouw of omgeving in elkaar zit en er kunnen doen wat je van plan was. En daar stopt het niet. Ook dienstverlening en informatie moeten toegankelijk zijn.

Welke info over toegankelijkheid van gebouwen en hun omgeving heb jij nodig? Laat Inter, het expertisecentrum toegankelijkheid, weten wat jij belangrijk vindt.

Vul de korte vragenlijst in en maak anderen hierop attent. Geef ons een zicht op hoe het nóg beter kan in Vleteren. En bij uitbreiding in alle steden en gemeenten in heel Vlaanderen.

Invullen kan tot en met 31 mei.

Vragenlijst

Hebt u nog vragen?
Neem contact op met Inter, Agentschap toegankelijk Vlaanderen via 011 26 50 30 of toevla@inter.vlaanderen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/bevraging-toegankelijkheid-door-inter/

mei 09

Maak werk van je buurt!

Een projectenoproep voor dorpen en buurten in de Westhoek
€ 100 000 steun voor 10 lokale (burger)initiatieven!

In het kader van het grensoverschrijdend Interreg V project ‘Partons 2.0’ lanceren de Provincie West-Vlaanderen en Franse partners een tweede grensoverschrijdende projectenoproep voor leefbare dorpen en buurten in de Westhoek en Noord-Frankrijk.

Waarom?
Wij zijn ervan overtuigd dat een aantrekkelijke omgeving bijdraagt tot een betere levenskwaliteit. Toegankelijke diensten (zoals een bakker, buurtwinkel, kinderopvang, bibliotheek, café, culturele ontmoetingsplaats, telewerklokalen…) zijn daarbij heel belangrijk. Maar ook meer groen, een aantrekkelijke openbare ruimte, plaats om te spelen voor de kinderen, waardevol erfgoed… Allemaal elementen die de omgeving opwaarderen en ervoor zorgen dat de bewoners in hun dorpen en steden blijven wonen.

Thema
We willen (burger)initiatieven stimuleren en ondersteunen die bijdragen aan een aangename woon- en leefomgeving. Het gaat vaak om kleinschalige projecten. Enkele voorbeelden:

 • Een dorpsontmoetingspunt
 • Buurt- of straatmeesters (een aanspreekpunt in een straat of buurt om mensen te helpen of door te verwijzen naar de geschikte dorpsgenoot)
 • Een lokale boerenmarkt
 • Een groep chauffeurs/vrijwilligers die minder mobiele mensen vervoeren in de regio
 • Een moestuin om samen te tuinieren

Participatie
Centraal in deze projectenoproep staat de participatieve aanpak. Initiatieven die opgezet zijn samen met zoveel mogelijk verschillende mensen uit het dorp of de buurt, zullen veel meer beantwoorden aan de noden van die mensen. Ze zullen dus meer gebruikt worden en effectiever zijn. Bovendien nemen bewoners die betrokken worden bij de ontwikkeling van hun dorps- of leefomgeving, gemakkelijker verantwoordelijkheid op. Ze zullen helpen om initiatieven te ontwikkelen en te laten verder bestaan op lange termijn.

Heb jij een goed idee om van jouw dorp of gemeente een nog betere plek te maken om te wonen, te leven en te werken? En wil je daar samen met andere bewoners werk van maken?
Deze oproep richt zich in het bijzonder naar inwoners van de Westhoek die zich hebben verenigd in bewonersplatforms, dorpsraden, verenigingen, buurthuizen… maar ook naar lokale handelaars en lokale besturen. Belangrijk is dat er wordt samengewerkt met de (andere) inwoners van het dorp, met verenigingen en andere betrokken partijen. Een gedragen project is immers een sterker project.

Ons aanbod
Financiële bijdrage van max. 10 000 euro voor bv.:

 • Realiseren van enquêtes, haalbaarheidsstudies…
 • Ondersteuning door een participatie-expert
 • Ondersteuning door een landschapsarchitect, planner, architect…
 • Aankoop van kleine materialen (tuinmateriaal, stoelen, tafels…) noodzakelijk voor het project
 • Begeleiding inzake communicatie over het project
 • Organisatie van een moment met inwoners, vrijwilligers…
 • Organisatie van een evenement in jouw buurt

Bovendien bieden wij alle geselecteerde projecten (zowel uit de Westhoek als Noord-Frankrijk) een specifiek begeleidingstraject aan in het kader van het Europese project Partons 2.0. Tijdens dit traject leer je alle projecten beter kennen en wissel je ervaringen, ideeën en uitdagingen uit. Zo willen we onze projecten verrijken, versterken en leren van elkaar. Als geselecteerd project wordt van jou verwacht dat je aan de sessies van dit traject deelneemt. We organiseren de sessies telkens ter plekke bij een project. Hou onderstaande data alvast vrij:

 • 26/09/2019 – 10h-14h
 • 7/11/2019 – 10h-14h
 • 28/11/2019 – 18h-21h
 • 19/12/2019 – 10h-14h
 • 30/01/2020 – 18h-21h

Timing
Deadline indienen projectidee: 16 juni 2019

Selectie projecten: eind juni 2019
Start begeleiding: juli/augustus 2019

Hoe indienen/meer informatie?
Surf naar www.partons2-0.eu voor meer informatie en om de nodige documenten te downloaden.
Voor verdere informatie: jonas.polin@west-vlaanderen.be – 051 51 94 37 – www.west-vlaanderen.be

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/maak-werk-van-je-buurt/

mei 03

Cursus ‘Reanimeren en defibrilleren’: schrijf je in!

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Helaas overleven weinigen dit…

In 2018 ging de gemeente Vleteren, in samenwerking met het Rode Kruis, de uitdaging aan om van Vleteren een Hartveilige Gemeente te maken!
Samen met al onze inwoners wensen wij dit engagement opnieuw een duwtje in de rug te geven, met de organisatie van een nieuwe, gratis cursus ‘Reanimeren en defibrilleren’. Tijdens deze avond leer je hoe een AED werkt en wat te doen in een noodsituatie, kennis die letterlijk levens redt!!

Datum: woensdag 15 mei 2019
Locatie: Kleine zaal de Sceure, Veurnestraat 4 te Oostvleteren
Tijdstip: van 19u tot 22u
Inschrijven: verplicht – 057 40 09 01 – info@vleteren.be
Max. 20 deelnemers – inschrijven nog mogelijk!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/cursus-reanimeren-en-defibrilleren-schrijf-je-in/

mei 03

Wuk peizje gie??

Wat vind JIJ belangrijk in JOUW gemeente voor de komende 6 jaar?
Welke projecten vind jij prioritair?

Warme oproep aan alle inwoners van de gemeente Vleteren voor het invullen van de bevraging!

Deponeer deze hierna in bus bij gemeentehuis, de Sceure, OCMW of aan dorpshuis Westvleteren (mogelijk tot 15 mei).

Bij vragen, stuur gerust een mailtje naar info@vleteren.be.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/wuk-peizje-gie/

apr 05

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf midden april 2019 gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

 

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat jou verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail.
Onze gemeente beschikt vanaf midden april ook over BE-Alert.

Hoe schrijf ik me in?
Registreer je op www.be-alert.be. Zo word je op de hoogte gehouden als er iets gebeurt bij je thuis. Wil je ook verwittigd worden bij een noodsituatie op het werk of bij jouw familie? Je kan meerdere adressen registreren.
Beschik je niet over een computer of internet? Geen zorgen, bij de dienst Noodplanning kun je een inschrijvingsformulier bekomen.

Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook inschrijven?
BE-Alert kan een bericht versturen via verschillende kanalen. Je kan verwittigd worden via sms, e-mail of via een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn. Je hoeft dus geen smartphone te hebben.

Is BE-Alert gratis?
Ja. Je kan je volledig gratis registreren via www.be-alert.be.

Wat moet ik doen als ik een berichtje van BE-Alert ontvang?
Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij een brand zal je bijvoorbeeld gevraagd worden om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Doe dit zo snel mogelijk.

 

Verdere vragen?
Kijk op www.be-alert.be of neem contact op met de dienst Noodplanning Vleteren.

Dienst Noodplanning, Veurnestraat 4, 8640 Vleteren – 057 40 09 01 – info@vleteren.be.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/be-alert-meteen-verwittigd-bij-een-noodsituatie/

mrt 27

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning:

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/bekendmaking-beslissing-omgevingsvergunning/

mrt 27

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning/aktename melding

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning:

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/bekendmaking-aanvraag-omgevingsvergunning/

mrt 11

Werken in zicht: aanleggen van beveiligde fietsoversteek in de Kortekeer ter hoogte van kruispunt met Hendrik Deberghstraat.

Op maandag 18 maart 2019 vangen in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer in het centrum van Oostvleteren langsheen de Kortekeer (N8) wegeniswerkzaamheden aan ter bevordering van de verkeersveiligheid.
Het betreffen aanpassingswerken aan de rijweg ten behoeve van de fietsende jeugd die school loopt in de basisschool Klavertje Drie, welke is gelegen langs de Hendrik Debergstraat 8.

De wegeniswerken bestaan in het plaatsen van twee middeneilanden in het middenste rijvak van de Kortekeer, welke is uitgerust als linksafslagstrook. De fietsers die komen vanuit de richting van het lichtengeregeld kruispunt, zullen zich dan veilig kunnen opstellen langs de rijweg en zullen door de gerealiseerde eilandjes in 2 keer de rijweg kunnen oversteken.

De werken worden in 2 fasen uitgevoerd, waarbij het fietspad richting Ieper in de eerste fase wordt uitgebogen naar de woningen toe om als beveiligd opstelpunt te kunnen dienen voor de overstekende fietser.
In de tweede fase zullen de middeneilanden in het middenste rijvak worden aangebracht.

De uitvoeringstermijn voor de eerste en de tweede fase is telkens vastgesteld op 10 werkdagen maar kan verlengd worden in functie van de weersomstandigheden.

Het verkeer komende van beide richtingen kan steeds vertraagd passeren. Er wordt een zone 30 ingesteld. De signalisatie voor fase 2 zal enkel tijdens de werkuren in dienst zijn.

Het verkeer dat rijdt richting Ieper kan gedurende de volledige duur van deze wegeniswerken de Hendrik Deberghstraat niet inrijden.

Voor de mensen die richting Reninge wensen te rijden is er een omleiding voorzien via de Kruisboomstraat en Keiweg.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/werken-in-zicht-aanleggen-van-beveiligde-fietsoversteek-in-de-kortekeer-ter-hoogte-van-kruispunt-met-hendrik-deberghstraat/

mrt 11

Opvolging rioleringswerken Poperingestraat

Rioleringswerken fase 1 starten  maandag 11 maart. Gevolg is dat de week van 11 maart het kruispunt van met de Warandestraat helemaal afgesloten zal zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/rioleringswerken-fase-1/

mrt 05

Uw belastingaangifte invullen? FOD maakt het u gemakkelijk!

UW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN? DE FOD FINANCIËN MAAKT HET U GEMAKKELIJK!

ONLINE? SIMPEL, SNEL EN ECOLOGISCH!

Uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. U heeft hier toegang toe, ook al heeft u uw aangifte op papier (nog) niet ontvangen.

Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin.be en meld u aan:
• Met « itsme® », op uw smartphone. Download de app en activeer ze met uw identiteitskaart of bankkaart. Vervolgens gebruikt u een code om in te loggen.
• Met uw identiteitskaart, een kaartlezer en uw pincode.

U HEEFT EEN VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE GEKREGEN?

Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet verder niets doen. U zal automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, hetzij via MyMinfin.be, hetzij via het papieren antwoordformulier.

MEER INFORMATIE? HULP NODIG?

Vind het antwoord op uw vraag
• Meer informatie over itsme®? Verbindingsproblemen via itsme®?
• U bent de pincode van uw identiteitskaart vergeten of verloren?
• Hoe de aangifte indienen?
• Bekijk de toelichting van de aangifte.

Contacteer de FOD Financiën
Wend u tot het Contactcenter van de FOD Financiën via het online formulier of op het nummer 0257 257 57 (normaal tarief – elke werkdag van 8 uur tot 17 uur).

Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën
De experten van de FOD Financiën helpen u graag in mei en juni 2019.

U kunt terecht op eender welke invulsessie, ook buiten uw regio (zie de volledige lijst op de website van de FOD Financiën). Voor bepaalde invulsessies moet u een afspraak maken.

Opgelet: u moet uw identiteitskaart meebrengen. Komt u voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht.

Een goede raad: zelfs als u uw aangifte nog niet heeft ontvangen, komt u best zo snel mogelijk in mei. Op die manier vermijdt u lange wachtrijen.
Wacht niet te lang, het is niet mogelijk uw aangifte te laten invullen na de opgegeven data!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/5550-2/

Oudere berichten «