aug 17

Vacatures brandweer Westhoek

 

Brandweer Weshoek organiseert een aanwervingsprocedure voor:

4 BEROEPS HULPVERLENERS-AMBULANCIERS (m/v)

Voor gedetailleerde informatie, aanmeldingsvoorwaarden en -criteria:
klik hier.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 15 september 2017

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/vacature-beroeps-hulpverleners-ambulanciers/

aug 17

Laureaten Vleteren

Jaarlijks worden de schoollaureaten gevierd met een huldiging in het gemeentehuis.
Bij deze een warme oproep aan de laatstejaars middelbare studenten uit Vleteren die
als eerste in hun richting afstudeerden, om zich te melden.

Gelieve je gegevens door te mailen naar:info@vleteren.be.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/laureaten-vleteren/

aug 10

Kunstprijs 2017 stad Antoing


Zoals ieder jaar organiseert de stad Antoing in de provincie Henegouwen een jaarlijkse Kunstprijs ter waarde van € 3950, verdeeld over 3 winnaars.

Het thema is vrij en de deelnemers moeten 3 kunstwerken voorstellen.

De tentoonstelling vind plaats van 25 november tot 3 december 2017 in Antoing.

Voor gedetailleerde informatie, inschrijvingsformulier en aanmeldingsvoorwaarden: klik hier.

 

Het inschrijvingsformulier moet uiterlijk 15 oktober 2017 opgestuurd worden.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/kunstprijs-2017-stad-antoing/

jul 23

Maatregelen waterschaarste West-Vlaanderen

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé heeft het verbod om water op te pompen in het IJzerbekken, het Bekken van de Brugse Polders en het Leiebekken verlengd tot 18 augustus. Gouverneur Decaluwé nam de beslissing na overleg met de waterbeheerders.

 

Het blijft ook verboden in heel West-Vlaanderen om water uit de waterlopen te halen voor het besproeien van sportterreinen. “De peilen van de meeste waterlopen zijn gestegen door de regenval van de laatste dagen. Van een structureel herstel is er echter nog geen sprake. Enkele dagen neerslag kan een extreem droge eerste helft van het jaar niet zomaar uitwissen”, aldus de gouverneur.

 

Uit de metingen door de waterbeheerders blijkt dat het zoutgehalte de voorbije 14 dagen in heel wat waterlopen sterk gestegen is. Zoutwaarden hoger dan 4.000 milligram per liter vormen een risico voor de volksgezondheid, vanaf 10.000 milligram per liter is het zelfs levensbedreigend als drinkwater. Op meerdere plaatsen in West-Vlaanderen zijn deze kritieke zoutwaarden al ruimschoots overschreden. Deze dreigende situatie deed zich ook al voor tijdens de droge zomer van 2011, maar nu zijn de meetwaarden hoger. Het advies blijft om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met drinkwater. De situatie wordt nauw opgevolgd.

 

Een overzicht van maatregelen is beschikbaar via het provinciale informatiepunt:
www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/verbod-tot-oppompen-water-vleteren/

jul 20

Glyfosaatverbod voor particulieren

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering op vrijdag 14 juli 2017, beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is. Dit verbod gaat in op 19 juli 2017, de dag na publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad.

 

 

Wat houdt het verbod in?
Op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. De particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het trottoir en op de bermen.

Waarom dit verbod?
Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Bij een correct gebruik en met het dragen van beschermende kledij en handschoenen zijn de risico’s klein. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.

Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.

Handhaving
Handhaving van het besluit duurzaam gebruik van pesticiden en dus ook van het verbod op gebruik van glyfosaat is opgenomen in het milieuhandhavingsbesluit. Dit maakt dat de lokale toezichthouders (vaak milieuambtenaar of lokale politie) bevoegd zijn voor het toezien op de naleving van het verbod.

Tuinieren zonder pesticiden kan
Ondanks een verbod op het gebruik van glyfosaat kan je problemen met onkruid voorkomen door een doordacht ontwerp en aanleg.

Tips zijn te vinden op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden kan je terugvinden op:
www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/glyfosaat/faq-glyfosaat

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/glysofaatverbod-voor-particulieren/

jul 13

Aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning: Landuyt

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/aanvraag-omgevingsvergunning/

jul 11

Inventarisatie- en waarderingstraject erfgoed in Vleteren

 

De gemeente Vleteren is ingestapt in een inventarisatie- en waarderingstraject rond erfgoed op haar grondgebied dat wordt uitgevoerd door CO7.
De komende zomermaanden zal een medewerker van CO7 in opdracht van de gemeente op het terrein actief zijn voor de inventarisatie.

Meer informatie: klik hier.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/inventarisatie-en-waarderingstraject-erfgoed-vleteren/

jul 07

Versoepeling maatregelen tegen vogelgriep

Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli een aantal beschermende maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep.

Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Het persbericht van het FAVV op 30/06/17 kan hier nagelezen worden.

Vanaf vrijdag 7 juli heft het FAVV de 3km beschermingszone rond  Menen en Oostkamp, waarvan melding in bovenstaand persbericht, op. Concreet betekent dit dat de maatregelen die hier vanaf heden nog gelden hetzelfde zijn als in het toezichtsgebied van 10km.

Alle maatregelen voor deze gebieden hier nog even samengevat.

Voor meer info bezoek: www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/versoepeling-maatregelen-vogelgriep/

jul 06

De testkaravaan komt naar Vleteren!

De testkaravaan komt naar jouw gemeente!

Altijd al een elektrische fiets willen testen? Wil je ervaren hoe vlot je met een elektrische bakfiets je kinderen naar school vervoert? Of test je graag eens een vouwfiets?
Schrijf je dan in op www.testkaravaan.be voor de nieuwe campagne ‘de testkaravaan komt naar jouw gemeente!’, een initiatief van het Provinciebestuur West-Vlaanderen in samenwerking met gemeente Vleteren.

Wat houdt de campagne in?
Gedurende 2 weken kun je gratis een fiets uit de testkaravaan uitproberen. De testkaravaan bestaat uit 20 elektrische fietsen, 3 elektrische bakfietsen en 2 vouwfietsen.

De testkaravaan blijft vanaf 7 oktober 2017 gedurende 1 maand in Vleteren en is dan enkel voorbehouden voor wie in Vleteren woont.
Neem zeker al een kijkje op www.testkaravaan.be. De inschrijvingen starten op 1 juni 2017. Noteer deze datum nu al in je agenda, want het aantal testfietsen is beperkt.

 

Meer informatie: leen.maenhout@vleteren.be of lien.vlamynck@vleteren.be (specifieke vragen) of testkaravaan.gemeenten@west-vlaanderen.be (algemene vragen over de campagne).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/testkaravaan-komt-naar-vleteren/

jul 06

Openbaar ontwerp mestactieprogramma 2015-2018

Openbaar ontwerp mestactieprogramma 2015-2018

Openbaar onderzoek wordt gestart over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (map 5). Zie volgende link voor meer info: http://www.vlm.be

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/openbaar-ontwerp-mestactieprogramma-2015-2018/

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten