okt 18

Fedris

Het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten zijn gefusioneerd.
Samen heten zij nu Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Hebt u hulp nodig naar aanleiding van een arbeidsongeval?
In uw streek staat een sociaal assistent(e) van Fedris tot uw dienst. U kunt er ook terecht met algemene vragen over beroepsziekten. Voor specifieke vragen over beroepsziekten belt u beter naar 02 226 63 19 of mailt u naar beroepsziekte@fedris.be.

Wat doen zij voor u?
De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. Ze leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit.
Ook wanneer de verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van uw ongeval, kan u op Fedris beroep doen.

 

Klik hier voor een overzicht van de zitdagen en de locaties van Fedris.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.fedris.be.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/fedris/

sep 25

Mijn DOSSIER: Toegang tot gegevens en attesten uit het Rijksregister

Kent u “Mijn DOSSIER”, de online toepassing die u toegang geeft tot uw gegevens en attesten uit het Rijksregister?

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het u mogelijk maakt uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.
Via de toepassing Mijn DOSSIER kan u uw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in uw dossier rapporteren, uw contactgegevens doorgeven en checken wie uw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze u de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar u zich ook bevindt, te downloaden of af te drukken.

Hoe werkt het precies?

  • Om toegang te krijgen tot mijn DOSSIER, dient u eerst een kaartlezer te installeren met de correcte software, waardoor u kunt aanmelden voor mijn DOSSIER door middel van uw EiD en pincode.
  • Meer uitleg over bovenstaande stappen en een link naar de benodigde website, vindt u terug via: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/
  • Voor meer informatie over de toepassing Mijn DOSSIER, kan u terecht bij de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking:
    Helpdesk Belpic
    Tel.: 02 518 21 16 – helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
  • Kilk hier voor uitgebreidere informatie over mijn DOSSIER.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/dossier-toegang-tot-gegevens-en-attesten-rijksregister/

sep 11

Modder op de weg

 

Modder op de weg
Tijdens de herfstmaanden is het weer oogsttijd. Dit betekent een periode van hard werken voor de landbouwers maar ook een periode van verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond de boerderijen en de velden. Vooral wanneer landbouwers hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Tijdens het vervoer van de oogst is het natuurlijk onvermijdelijk dat aarde, suikerbieten, maïs, aardappelen, enzovoort op de weg vallen. Het af- en aanrijden met landbouwvoertuigen van de velden laat ook heel wat moddersporen op de weg achter.

Tips voor de landbouwer, loonwerker, transporteur

 

Waarschuwen
Indien er slipgevaar is, moet u het verkeer hierop attent maken door de nodige signalisatie te plaatsen en dit bij voorkeur 48 uur voor het oogsten.

Aangepaste verkeersborden kunnen aangekocht worden bij de dienst mobiliteit.

Bevestig het bord op een stevige paal, bij het plaatsen dient u er rekening mee te houden dat de onderkant van het bord op ongeveer 1,5 meter boven het oppervlak van de berm komt.

Voor twee reflecterende signalisatieborden betaal je € 30.
Er is tevens de mogelijkheid om reflecterende hesjes aan te kopen (€ 4/stuk).

Meer info via het lokaal meldpunt: Leen Maenhout – 057/40 00 99, leen.maenhout@vleteren.be

 

Reinigen
Een vuil wegdek moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt.
Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten. Voor uw veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer.

 

Tips voor de andere weggebruikers

Begrip
In september, oktober en november en december rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat. Een beetje hoffelijkheid kan wonderen doen.

 

Snelheid
Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en/of velden. Pas uw snelheid aan!

 

Wees voorzichtig
Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg kunnen bevinden om deze schoon te maken. Matig uw snelheid bij het voorbijrijden van de werkzaamheden.

 

Rijstijl
Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind, maar pas uw rijstijl aan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/modder-op-weg/

sep 06

Griepvaccinatie

Bescherm je tegen griep en haal een griepprik

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.
Meer informatie: raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/griepvaccinatie/

sep 01

Rookmelders in uw gemeente!

Heb jij al rookmelders hangen? Neen?
Je leest het helaas nog té vaak in de krant: er sterven nog steeds (té) veel mensen in een woningbrand.
En dat kan voorkomen worden!
Daarom lanceren de West-Vlaamse hulpverleningszones, Zone Westhoek, Fluvia, Midwest, en Zone 1 een heuse sensibiliserende rookmelderscampagne, waarbij het belang van een goedwerkende rookmelder wordt gepromoot.

Max blaft de rookmelderscampagne op gang!
Om de boodschap voldoende vruchtbaarheid te geven, trappen de vier zones samen een rookmelderscampagne op gang die de mythe moet onderuit halen dat de hond je als waker wel alarmeert voor een brand in huis. Een sprookje waar jammer genoeg nog te veel mensen in geloven.“Mijn hond is mijn waker”, klinkt het nog al te frequent, “die alarmeert me wel wanneer het brandt in huis.” Vertrouw er toch niet blindelings op. Want Max, die ruikt het niet altijd…

De helft van de gezinnen heeft geen rookmelders hangen.
Afgelopen jaar werd bij ruim 1.300 gezinnen naar de aanwezigheid van rookmelders gepolst in hun woning. De resultaten zijn frappant. Maar liefst 54% van de ondervraagden hebben geen rookmelder hangen: bij de eigenaars is dat 54%, bij de huurders 38%. En dat terwijl de aanwezigheid van rookdetectie in huurwoningen verplicht is. Opvallend hierbij is dat vooral 60-plussers geen rookmelders in huis hebben (60 – 70 jarigen: 55%, 80 – plussers: 74%). Bij de 20 tot 50 jarigen klokken we af op een percentage van 44% die geen rookmelders hebben hangen.

Rookmelders laten je niet stikken
Een rookmelder alarmeert je steevast bij brand. Rookmelders zijn trouwens ook verplicht in huur-, nieuwbouw- en gerenoveerde woningen.  Vanaf 2020 is één rookmelder per woning verplicht.

Een goede rookmelder:

• beschikt over de labels CE en EN14604;
• heeft een ingebouwde batterij met een levensduur van tien jaar;
• beschikt over een testknop en luid alarm;
• is o.a. te koop in de betere elektro- en doe-het-zelf-zaken.

Zo onderhoud je een rookmelder:

• test elke maand de rookmelder via de testknop;
• stof(zuig) het toestel maandelijks.

Hier installeer je rookmelders:


• op elke verdieping van je woning
• aan het plafond op min. 30 cm van de hoek/muur
• in de slaapkamers, de inkomhal, bovenaan de traphal, op de overloop, in de nabijheid van de keuken, de woonruimtes en de wasruimte.

Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm slaan, plaats je ze beter niet in de keuken (kookdampen), garage (rook van startende motor) of de badkamer (waterdamp). Dichtbij hiervoor opgelijste ruimtes is wel een goede plaats om detectoren op te hangen. Een rookmelder ophangen naast een open venster of verluchtingsopening is ook geen goede plaats.

Brandweer Westhoek en de gemeentebesturen vonden het een absolute opportuniteit om samen de schouders te zetten onder deze brandveilige boodschap.

Vanaf zaterdag 9 september 2017 kan u een rookmelder kopen aan de infobalie in uw gemeente.
Kostprijs: € 16

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/rookmelders-in-uw-gemeente/

jul 23

Maatregelen waterschaarste West-Vlaanderen

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé heeft het verbod om water op te pompen in het IJzerbekken, het Bekken van de Brugse Polders en het Leiebekken verlengd tot 18 augustus. Gouverneur Decaluwé nam de beslissing na overleg met de waterbeheerders.

 

Het blijft ook verboden in heel West-Vlaanderen om water uit de waterlopen te halen voor het besproeien van sportterreinen. “De peilen van de meeste waterlopen zijn gestegen door de regenval van de laatste dagen. Van een structureel herstel is er echter nog geen sprake. Enkele dagen neerslag kan een extreem droge eerste helft van het jaar niet zomaar uitwissen”, aldus de gouverneur.

 

Uit de metingen door de waterbeheerders blijkt dat het zoutgehalte de voorbije 14 dagen in heel wat waterlopen sterk gestegen is. Zoutwaarden hoger dan 4.000 milligram per liter vormen een risico voor de volksgezondheid, vanaf 10.000 milligram per liter is het zelfs levensbedreigend als drinkwater. Op meerdere plaatsen in West-Vlaanderen zijn deze kritieke zoutwaarden al ruimschoots overschreden. Deze dreigende situatie deed zich ook al voor tijdens de droge zomer van 2011, maar nu zijn de meetwaarden hoger. Het advies blijft om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met drinkwater. De situatie wordt nauw opgevolgd.

 

Een overzicht van maatregelen is beschikbaar via het provinciale informatiepunt:
www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/verbod-tot-oppompen-water-vleteren/

jul 20

Glyfosaatverbod voor particulieren

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering op vrijdag 14 juli 2017, beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is. Dit verbod gaat in op 19 juli 2017, de dag na publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad.

 

 

Wat houdt het verbod in?
Op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. De particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het trottoir en op de bermen.

Waarom dit verbod?
Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Bij een correct gebruik en met het dragen van beschermende kledij en handschoenen zijn de risico’s klein. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.

Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.

Handhaving
Handhaving van het besluit duurzaam gebruik van pesticiden en dus ook van het verbod op gebruik van glyfosaat is opgenomen in het milieuhandhavingsbesluit. Dit maakt dat de lokale toezichthouders (vaak milieuambtenaar of lokale politie) bevoegd zijn voor het toezien op de naleving van het verbod.

Tuinieren zonder pesticiden kan
Ondanks een verbod op het gebruik van glyfosaat kan je problemen met onkruid voorkomen door een doordacht ontwerp en aanleg.

Tips zijn te vinden op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden kan je terugvinden op:
www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/glyfosaat/faq-glyfosaat

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/glysofaatverbod-voor-particulieren/

jul 11

Inventarisatie- en waarderingstraject erfgoed in Vleteren

 

De gemeente Vleteren is ingestapt in een inventarisatie- en waarderingstraject rond erfgoed op haar grondgebied dat wordt uitgevoerd door CO7.
De komende zomermaanden zal een medewerker van CO7 in opdracht van de gemeente op het terrein actief zijn voor de inventarisatie.

Meer informatie: klik hier.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/inventarisatie-en-waarderingstraject-erfgoed-vleteren/

jul 06

Openbaar ontwerp mestactieprogramma 2015-2018

Openbaar ontwerp mestactieprogramma 2015-2018

Openbaar onderzoek wordt gestart over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (map 5). Zie volgende link voor meer info: http://www.vlm.be

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/openbaar-ontwerp-mestactieprogramma-2015-2018/

jun 29

Vraag tijdig uw Kids-ID aan!

De zomer is in het land, zoveel is duidelijk! Gelukkig staan daarmee ook de zomervakanties voor de deur. Voor velen hét moment om op reis te vertrekken. Ouders trekken vaak naar het buitenland met hun kinderen. Reizen ze binnen Europa, dan hebben ze voor hun kinderen een Kids-ID nodig.

Deze kost € 7. De Kids-ID is 3 jaar geldig en heeft een leveringstermijn van ongeveer 3 weken.

Meer info: Dienst Burgerzaken, 057 40 00 99

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/vraag-tijdig-kids-id-aan/

» Nieuwere berichten