mrt 27

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning/aktename melding

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning:

Aktename van een melding:

Verzoek bijstelling milieuvoorwaarden:

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/bekendmaking-aanvraag-omgevingsvergunning/

mrt 11

Werken in zicht: aanleggen van beveiligde fietsoversteek in de Kortekeer ter hoogte van kruispunt met Hendrik Deberghstraat.

Op maandag 18 maart 2019 vangen in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer in het centrum van Oostvleteren langsheen de Kortekeer (N8) wegeniswerkzaamheden aan ter bevordering van de verkeersveiligheid.
Het betreffen aanpassingswerken aan de rijweg ten behoeve van de fietsende jeugd die school loopt in de basisschool Klavertje Drie, welke is gelegen langs de Hendrik Debergstraat 8.

De wegeniswerken bestaan in het plaatsen van twee middeneilanden in het middenste rijvak van de Kortekeer, welke is uitgerust als linksafslagstrook. De fietsers die komen vanuit de richting van het lichtengeregeld kruispunt, zullen zich dan veilig kunnen opstellen langs de rijweg en zullen door de gerealiseerde eilandjes in 2 keer de rijweg kunnen oversteken.

De werken worden in 2 fasen uitgevoerd, waarbij het fietspad richting Ieper in de eerste fase wordt uitgebogen naar de woningen toe om als beveiligd opstelpunt te kunnen dienen voor de overstekende fietser.
In de tweede fase zullen de middeneilanden in het middenste rijvak worden aangebracht.

De uitvoeringstermijn voor de eerste en de tweede fase is telkens vastgesteld op 10 werkdagen maar kan verlengd worden in functie van de weersomstandigheden.

Het verkeer komende van beide richtingen kan steeds vertraagd passeren. Er wordt een zone 30 ingesteld. De signalisatie voor fase 2 zal enkel tijdens de werkuren in dienst zijn.

Het verkeer dat rijdt richting Ieper kan gedurende de volledige duur van deze wegeniswerken de Hendrik Deberghstraat niet inrijden.

Voor de mensen die richting Reninge wensen te rijden is er een omleiding voorzien via de Kruisboomstraat en Keiweg.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/werken-in-zicht-aanleggen-van-beveiligde-fietsoversteek-in-de-kortekeer-ter-hoogte-van-kruispunt-met-hendrik-deberghstraat/

mrt 11

Opvolging rioleringswerken Poperingestraat

Rioleringswerken fase 1 starten  maandag 11 maart. Gevolg is dat de week van 11 maart het kruispunt van met de Warandestraat helemaal afgesloten zal zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/rioleringswerken-fase-1/

mrt 05

Uw belastingaangifte invullen? FOD maakt het u gemakkelijk!

UW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN? DE FOD FINANCIËN MAAKT HET U GEMAKKELIJK!

ONLINE? SIMPEL, SNEL EN ECOLOGISCH!

Uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. U heeft hier toegang toe, ook al heeft u uw aangifte op papier (nog) niet ontvangen.

Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin.be en meld u aan:
• Met « itsme® », op uw smartphone. Download de app en activeer ze met uw identiteitskaart of bankkaart. Vervolgens gebruikt u een code om in te loggen.
• Met uw identiteitskaart, een kaartlezer en uw pincode.

U HEEFT EEN VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE GEKREGEN?

Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet verder niets doen. U zal automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, hetzij via MyMinfin.be, hetzij via het papieren antwoordformulier.

MEER INFORMATIE? HULP NODIG?

Vind het antwoord op uw vraag
• Meer informatie over itsme®? Verbindingsproblemen via itsme®?
• U bent de pincode van uw identiteitskaart vergeten of verloren?
• Hoe de aangifte indienen?
• Bekijk de toelichting van de aangifte.

Contacteer de FOD Financiën
Wend u tot het Contactcenter van de FOD Financiën via het online formulier of op het nummer 0257 257 57 (normaal tarief – elke werkdag van 8 uur tot 17 uur).

Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën
De experten van de FOD Financiën helpen u graag in mei en juni 2019.

U kunt terecht op eender welke invulsessie, ook buiten uw regio (zie de volledige lijst op de website van de FOD Financiën). Voor bepaalde invulsessies moet u een afspraak maken.

Opgelet: u moet uw identiteitskaart meebrengen. Komt u voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht.

Een goede raad: zelfs als u uw aangifte nog niet heeft ontvangen, komt u best zo snel mogelijk in mei. Op die manier vermijdt u lange wachtrijen.
Wacht niet te lang, het is niet mogelijk uw aangifte te laten invullen na de opgegeven data!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/5550-2/

feb 21

Aanbesteding ‘(Ver)bouwwerken OC de Sceure’

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

Ontwerper

Naam: Houwen Johan
Adres: Westvleterseweg 21, 8970 Poperinge
Telefoon: 057 33 42 88
E-mail: Johan.Houwen@skynet.be

 

Detail opdrachtdocumenten

De documenten (lastenboek / plannen / meetstaat) zijn verkrijgbaar via architect Houwen.
Johan.Houwen@skynet.be

– 50 euro voor digitale versie
– 25 euro voor plannen op papier
– 100 euro voor geheel op papier

Te betalen op rekeningnummer BE 69 0016 3365 2778 van architect Johan Houwen.

Bestek – ‘(ver)bouwwerken de Sceure’

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/aanwerving-verbouwwerken-oc-de-sceure/

feb 21

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning:

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/bekendmaking-beslissing-omgevingsvergunning-2/

feb 04

Aangifte Mestbank

Indienen aangifte Mestbank

De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers uit de regio vindt plaats op donderdag 21 februari 2019 (9 tot 12 uur – 13 tot 16.30 uur) in het Gemeentehuis Vleteren, Kasteelstraat 39 te Oostvleteren

Wie begeleiding wenst bij het invullen van de mestbankaangifte, kan ook dit jaar opnieuw beroep doen op gratis medewerking van de Mestbank en de gemeente Vleteren.
Met vragen over de analyses van bodem en mest kunt u eveneens terecht op de zitdag.

In de loop van 2019 treedt het MAP 6 in werking en de derogatie voor de periode 2019-2022 is aangevraagd bij Europa. Indien er reeds toepassingen voor uw bedrijf van belang zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

Maak en afspraak en breng zeker identiteitskaart en pincode mee of vraag vooraf een volmacht aan bij de Mestbank indien u de aangifteplichtige landbouwer vertegenwoordigt.

i
VLM
Johnny Vanspranghe
050 458162
johnny.vanspranghe@vlm.be

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/aangifte-mestbank/

feb 04

Inschrijving burgers uit lidstaten Europese Unie als kiezer voor verkiezing Europees Parlement

Burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats hebben in Vleteren, kunnen zich nu reeds, en dit tot 28 februari 2019, laten registreren als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement (maar niet voor de verkiezing van het federaal parlement of van de gewestelijke parlementen).
Meer info is terug te vinden op www.europeanelections.belgium.be.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/inschrijving-burgers-uit-lidstaten-europese-unie-als-kiezer-voor-verkiezing-europees-parlement/

jan 29

Werken Sperlakenstraat

Vanaf 29/01/2019 zullen er herstellingswerken plaatsvinden aan een betonvak in de Sperlakenstraat. Dit in het stuk tussen de N8 en de Burgweg.
Daardoor zal er geen verkeer mogelijk zijn vanuit de N8 en de Burgweg naar de Sperlakenstraat.
De omleiding gaat via de Meiboomstraat of de Kruisboomstraat – Burgweg.

De herstellingswerken en het uitharden van het beton zullen een maand duren.
De werken worden uitgevoerd door de firma APK – Verkinderen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/werken-sperlakenstraat/

jan 17

Bewonersbrief en omleidingen Poperingestraat – januari 2019

Bewonersbrief werken Poperingestraat januari 2019

Wegomlegging werken pompstation werken Poperingestraat – Warandestraat

Wegomlegging Poperingestraat – fase 1 – vanaf N 8 tot aan de Warandestraat

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/bewonersbrief-en-omleidingen-poperingestraat-januari-2019/

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten