feb 04

Aangifte Mestbank

Indienen aangifte Mestbank

De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers uit de regio vindt plaats op donderdag 21 februari 2019 (9 tot 12 uur – 13 tot 16.30 uur) in het Gemeentehuis Vleteren, Kasteelstraat 39 te Oostvleteren

Wie begeleiding wenst bij het invullen van de mestbankaangifte, kan ook dit jaar opnieuw beroep doen op gratis medewerking van de Mestbank en de gemeente Vleteren.
Met vragen over de analyses van bodem en mest kunt u eveneens terecht op de zitdag.

In de loop van 2019 treedt het MAP 6 in werking en de derogatie voor de periode 2019-2022 is aangevraagd bij Europa. Indien er reeds toepassingen voor uw bedrijf van belang zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

Maak en afspraak en breng zeker identiteitskaart en pincode mee of vraag vooraf een volmacht aan bij de Mestbank indien u de aangifteplichtige landbouwer vertegenwoordigt.

i
VLM
Johnny Vanspranghe
050 458162
johnny.vanspranghe@vlm.be

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/aangifte-mestbank/

feb 04

Inschrijving burgers uit lidstaten Europese Unie als kiezer voor verkiezing Europees Parlement

Burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats hebben in Vleteren, kunnen zich nu reeds, en dit tot 28 februari 2019, laten registreren als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement (maar niet voor de verkiezing van het federaal parlement of van de gewestelijke parlementen).
Meer info is terug te vinden op www.europeanelections.belgium.be.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/inschrijving-burgers-uit-lidstaten-europese-unie-als-kiezer-voor-verkiezing-europees-parlement/

jan 29

Werken Sperlakenstraat

Vanaf 29/01/2019 zullen er herstellingswerken plaatsvinden aan een betonvak in de Sperlakenstraat. Dit in het stuk tussen de N8 en de Burgweg.
Daardoor zal er geen verkeer mogelijk zijn vanuit de N8 en de Burgweg naar de Sperlakenstraat.
De omleiding gaat via de Meiboomstraat of de Kruisboomstraat – Burgweg.

De herstellingswerken en het uitharden van het beton zullen een maand duren.
De werken worden uitgevoerd door de firma APK – Verkinderen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/werken-sperlakenstraat/

jan 24

Sportlaureaten Vleteren 2018

Sportlaureaten 2018

De sportdienst houdt eraan elk jaar één of meerdere personen en/of club in de bloemetjes te zetten en dit op basis van de sportieve prestaties die vorig jaar werden geleverd.
Kandidaturen kunnen ingediend worden tot zaterdag 2 februari bij dienst jeugd en sport via jeugd_sport@vleteren.be, of schriftelijk in De Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/sportlaureaten-vleteren-2018/

jan 21

Gastgezinnen gezocht voor Euro-children

20 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen!

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 25 kinderen, waarvan 20 die voor de eerste maal komen. Ze komen uit het zuid-oosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl.

Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie.

Naast de radioactieve besmetting vormen ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving voor gezondheidsproblemen. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor de gezondheid van deze kinderen.

De meesten komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten we 20 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen via 0495 67 82 37, of mailen naar info@euro-children.be Bijkomende informatie vindt u op onze website www.euro-children.be.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/gastgezinnen-gezocht-voor-euro-children/

jan 17

Bewonersbrief en omleidingen Poperingestraat – januari 2019

Bewonersbrief werken Poperingestraat januari 2019

Wegomlegging werken pompstation werken Poperingestraat – Warandestraat

Wegomlegging Poperingestraat – fase 1 – vanaf N 8 tot aan de Warandestraat

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/bewonersbrief-en-omleidingen-poperingestraat-januari-2019/

jan 16

Zone 30 in Westvleteren

Onlangs werden de verkeersborden van zone 30 geplaatst in Westvleteren.

Op het verhoogd plateau in Westvleterendorp geldt al altijd de snelheid van 30 kilometer per uur. Aangezien dit niet voor iedere bestuurder even duidelijk was, werd er gekozen om deze snelheid aan de hand van een zone 30 duidelijk te markeren alsook deze zone wat uit te breiden rekening houdende met de verkeersveiligheid.

De zone 30 start voor wie uit de richting van Oostvleteren komt in de Westvleterenstraat net voor de Sint – Maartenstraat en loopt ten einde ter hoogte van Westvleterendorp met de Krombekestraat. Voor wie vanuit de richting Poperinge komt wil dit zeggen dat de zone start vanaf Westvleterenstraat ter hoogte van de Krombekestraat en loopt tot de Westvleterenstraat net over de Sint – Maartenstraat.

De woonwijken Sint – Maartenstraat en Jozef Doisestraat zitten ook mee in de zone 30.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/zone-30-in-westvleteren/

jan 16

Gewijzigde verkeerssituaties in Vleteren

In de gemeenteraad van 8 oktober 2018 werd het aanvullend reglement goedgekeurd voor volgende straten:
H. Deberghstraat – Schazenstraat – Reningestraat – Kerkstraat – Kasteelweg – Ed. Devloostraat.

Concreet zal dit betekenen dat er een aantal verkeersituaties zullen veranderen ten opzichte van voor de werken. Deze zullen ingaan op het moment dat de definitieve signalisatie door de aannemer geplaatst zal worden.
Wat zal er veranderen?

• Permanente zone 30 in de H. Deberghstraat. Dit vanaf het kruispunt met de N8 tot over het kruispunt met de Kerkstraat.
• De nieuwe aangelegde parking van de school zal buiten de schooluren gebruikt kunnen worden door omwonenden en bezoekers.
• Invoeren van tonnagebeperking van 7,5 ton met uitzondering van plaatselijk landbouwverkeer. Dit vanaf het kruispunt met de N8 en de H. Deberghstraat tot aan het kruispunt van de Reningestraat en de Keiweg.
• De Kerkstraat zal eenrichtingsverkeer worden. Dit in de rijrichting van Oostvleterendorp met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A.
• De Kasteelweg wordt eveneens eenrichtingsverkeer dit in de rijrichting van de Reningestraat eveneens met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A. Dit vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat en de Kasteelweg.
• Ter hoogte van de wegversmalling in de H. Deberghstraat nr. 38 zal er voorrang moeten gegeven worden. Bestuurders die vanuit de richting van de N8 komen hebben voorrang op de bestuurders die vanuit Reninge komen.
• De uitweg vanuit de Ed. Devloostraat naar de H. Deberghstraat ter hoogte van de serviceflats zal enkel nog gebruikt worden door fietsers, voetgangers en bromfietsen en niet meer voor wagens.
• De Ed. Devloostraat wordt eveneens helemaal zone 30.
• De Ed. Devloostraat zal toegankelijk zijn vanuit de N8 en de Oude Reningeweg in beide richtingen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/gewijzigde-verkeerssituatie-in-vleteren/

jan 16

Dorpsrestaurant Vleteren

Dorpsrestaurant te Vleteren

Wat
Eén keer per maand kun je in dorpsrestaurant in de Sceure terecht voor een lekkere maaltijd én
een gezellig samenzijn met andere inwoners van Vleteren.
Enkele keren per jaar komt een spreker een interessant thema toelichten of wordt er een activiteit georganiseerd.
Ook de zorgcoach is er aanwezig bij wie je terecht kan met al je zorgvragen.

Voor wie
Alle 65-plussers zijn welkom, alsook mensen met beperking en langdurig zieken.

Waar en wanneer
Het dorpsrestaurant opent elke eerste maandag van de maand de deuren in de Sceure (Veurnestraat 4) van 11u30 tot 14u.

Prijs
De prijs voor een maaltijd bedraagt € 8,5. Daarvoor krijg je soep, hoofdgerecht, dessert, koffie en water of tafelbier bij de maaltijd. De betaling gebeurt ter plaatse.

Inschrijven
Wil je ook eens komen eten en zo misschien wel een oude bekende tegen het lijf lopen?
Schrijf je ten laatste in tegen de dinsdag (16u) voorafgaand aan het dorpsrestaurant via:

  • Vanessa Soulliaert
    0473 52 23 92

    Elke werkdag tussen 9u en 16u.
  • Chantal Vanzieleghem 
    zorgcoach@binnentuinwesthoek.be

Vervoer
Wil je naar het dorpsrestaurant komen, maar geraak je er niet?
Neem contact op met Vanessa, samen kijken we voor een oplossingen.

 

Voorjaar 2019:

Maandag 4 maart
Maandag 1 april
Maandag 6 mei
Maandag 3 juni

 

 

 

Verdere informatie gewenst?

Neem gerust contact op met zorgcoach Chantal Vanzieleghem
Zorgcoach in de Binnentuin
(Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem)
zorgcoach@binnentuinwesthoek.be

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/dorpsrestaurant-vleteren/

jan 07

Techniekacademie Vleteren 5°- 6° leerjaar

Tussen woensdag 23 januari en 15 mei 2019 zullen opnieuw 12 workshops georganiseerd worden in De Sceure voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar in het kader van de Techniekacademie, een initiatief van Hogeschool VIVES met als inrichter het gemeentebestuur.
Dit initiatief wil kinderen op een onderzoekende wijze laten kennis maken met techniek en technologie, en bestaat reeds in verschillende gemeenten, met groot succes.

Via 12 concrete workshops worden kinderen op een unieke manier in contact gebracht met : chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica/robotica. Er is begeleiding door 2 techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en een diploma-uitreiking op het einde.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf zaterdag 15 december 2018, dit via www.techniekacademie-vleteren.be .
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 per groep. De deelnameprijs bedraagt € 70, materiaal en verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal attest zodat tot 45% gerecupereerd kan worden. Voor het 2e kind van hetzelfde gezin is er € 10 korting.

Zit je dus in het 5de of 6de leerjaar in Vleteren? Ben je graag creatief bezig? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie Vleteren ideaal voor jou! In een leuke sfeer zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen maken.

Partners
Hogeschool VIVES zoekt voor de Techniekacademie Vleteren nog een aantal bedrijfspartners.
Bij interesse neem contact op met sabine.poleyn@vives.be.

Contact
• Interesse om deel te nemen, laat het weten via www.techniekacademie-vleteren.be .
• Rik Hostyn – wetenschapscommunicator hogeschool VIVES – Coördinator Techniekacademie
West-Vlaanderen – rik.hostyn@vives.be – 0496 54 86 34
• Gemeentebestuur, Dienst jeugd & sport, Veurnestraat 4, 8640 Vleteren, jeugd_sport@vleteren.be

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/techniekacademie-vleteren-5-6-leerjaar/

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten