«

»

jun 22

Bericht afdrukken

Op zoek naar een goedkoper energiecontract?

Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Sta stil bij de jaarlijkse vergoeding.

Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding.

Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, …

Je staat best stil bij:

  • Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding
    Dat varieert van 0 euro tot wel 100 euro per energiebron (elektriciteit of aardgas)
  • De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend
    Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij   andere contracten is dat ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige   contracten met een mix van aanrekening op jaarbasis en pro rata.

Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG , de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.
In de voetnoten zie je de aanrekeningswijze. In de rechtse kolom van de resultatentabel “Totale kostprijs op jaarbasis” kan je klikken op “Meer”. Dan zie je het bedrag.

Meer informatie vind je via www.vreg.be/sites/default/files/pers-2018-02.pdf

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/op-zoek-naar-een-goedkoper-energiecontract/