«

»

okt 11

Bericht afdrukken

Septische putten bij nieuwbouw/verbouwing

Situering
Het algemeen gekend principe dat zuiveringsstations voor hun optimale werking best zo vuil mogelijk afvalwater ontvangen, heeft er in het verleden voor gezorgd dat er een sterk afraden of zelfs verbod is gekomen op de plaatsing van septische putten. Dit om reden dat deze reeds voor een ‘voorzuivering’ zorgden.

Uit de praktijk is echter snel gebleken dat het niet plaatsen van septische putten ook heel wat problemen veroorzaakt bij rioleringsstelsels die niet volgens de theoretisch nodige hellingsgraad zijn aangelegd, of bij volledig gescheiden stelsels. In beide gevallen werden veel problemen met verstoppingen vastgesteld.
Tenzij rioleringsstelsels worden aangelegd in heel hellend terrein, dient noodzakelijkerwijs ingeboet worden op de theoretische hellingsgraad, wat maakt dat heel wat rioolstrengen met een lagere hellingsgraad aangelegd worden dan aanbevolen. Alternatief hiervoor is om in gebieden met vlak reliëf tóch de theoretische hellingsgraad te respecteren en om de zoveel meter het afvalwater opnieuw op te pompen, met grote technische en financiële consequenties tot gevolg.

Een ander ‘probleem’ – naast de aanleg aan lagere hellingsgraad – bij de afvoer van het afvalwater is dat nu in regel allemaal gescheiden stelsels worden aangelegd. Dit betekent dat – vroeger – het mee afgevoerde regenwater ook zorgde voor voldoende verdunning/flush waardoor eventuele verstoppingen werden voorkomen. Gezien het regenwater (volledig) uit de DWA-leiding wordt geweerd is dit nu niet meer het geval.

Standpunt van De Watergroep:
Gezien bovenstaande situering en gelet op het feit dat de werking van het rioleringsstelsel nadelig kan worden beïnvloed indien geen septische putten worden geplaatst, is De Watergroep voorstander van een verplichte oplegging van de plaatsing van septische putten bij nieuwbouw en verbouwing.

Verdere informatie: dienst Omgeving Vleteren – 057 40 93 20 – grondgebiedzaken@vleteren.be

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/septische-putten-bij-nieuwbouw-verbouwing/