↑ Terug naar Economie

Pagina afdrukken

Lokaal bedrijventerrein

Vleteren | Fleterna

Fleterna is een lokaal bedrijventerrein, dit betekent bijgevolg dat de kavels maximum 5.000 m² groot zijn. Het terrein is strategisch gelegen langs de N8, waardoor een aantal kavels genieten van een uitgesproken commerciële ligging.

De kavels zijn bestemd voor productie, opslag en verwerking van goederen, groothandel, transport- en distributieactiviteiten. Kleinhandel, tankstations, horeca en autonome kantoren zijn uitgesloten. Het is mogelijk om uw woning te integreren in uw bedrijfsgebouw.

Op het bedrijventerrein realiseert wvi een bedrijfsverzamelgebouw. Dit is een gebouw dat uit verschillende modules bestaat, waarvan een bedrijf er één of meerdere kan aankopen. Een ideale oplossing voor bedrijven die weinig ruimte nodig hebben. De 6 casco modules van ± 240 m² groot kunnen flexibel ingericht worden. Extra ruimte kan gecreëerd worden door een verdieping en/of modules samen te voegen. Er is ook ruimte voor buitenopslag.

De groenzone wordt door wvi aangelegd en onderhouden. Als eigenaar van een kavel betaalt u hiervoor jaarlijks een vergoeding.

Aanbod

Type bedrijventerrein: lokaal

Totale oppervlakte bedrijventerrein:  26.750 m²

Kavels: maximum 5.000 m² | wvi bepaalt de kavel op maat van uw bedrijf

Status project: in ontwikkeling | opstart verkoop voorjaar 2015

T +32 (0)50 36 71 71 E infoloket@wvi.be

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/werken-2/economie/bedrijventerrein/