«

»

mrt 11

Bericht afdrukken

Werken in zicht: aanleggen van beveiligde fietsoversteek in de Kortekeer ter hoogte van kruispunt met Hendrik Deberghstraat.

Op maandag 18 maart 2019 vangen in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer in het centrum van Oostvleteren langsheen de Kortekeer (N8) wegeniswerkzaamheden aan ter bevordering van de verkeersveiligheid.
Het betreffen aanpassingswerken aan de rijweg ten behoeve van de fietsende jeugd die school loopt in de basisschool Klavertje Drie, welke is gelegen langs de Hendrik Debergstraat 8.

De wegeniswerken bestaan in het plaatsen van twee middeneilanden in het middenste rijvak van de Kortekeer, welke is uitgerust als linksafslagstrook. De fietsers die komen vanuit de richting van het lichtengeregeld kruispunt, zullen zich dan veilig kunnen opstellen langs de rijweg en zullen door de gerealiseerde eilandjes in 2 keer de rijweg kunnen oversteken.

De werken worden in 2 fasen uitgevoerd, waarbij het fietspad richting Ieper in de eerste fase wordt uitgebogen naar de woningen toe om als beveiligd opstelpunt te kunnen dienen voor de overstekende fietser.
In de tweede fase zullen de middeneilanden in het middenste rijvak worden aangebracht.

De uitvoeringstermijn voor de eerste en de tweede fase is telkens vastgesteld op 10 werkdagen maar kan verlengd worden in functie van de weersomstandigheden.

Het verkeer komende van beide richtingen kan steeds vertraagd passeren. Er wordt een zone 30 ingesteld. De signalisatie voor fase 2 zal enkel tijdens de werkuren in dienst zijn.

Het verkeer dat rijdt richting Ieper kan gedurende de volledige duur van deze wegeniswerken de Hendrik Deberghstraat niet inrijden.

Voor de mensen die richting Reninge wensen te rijden is er een omleiding voorzien via de Kruisboomstraat en Keiweg.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/werken-in-zicht-aanleggen-van-beveiligde-fietsoversteek-in-de-kortekeer-ter-hoogte-van-kruispunt-met-hendrik-deberghstraat/