↑ Terug naar Wonen

Pagina afdrukken

Bouwen en verbouwen

Dienst Omgeving

Rechtstreeks nummer: 057 40 93 20
grondgebiedzaken@vleteren.be

Hoofd Technische Dienst: Parret Marie-Christine, marie-christine.parret@vleteren.be
Gemeentelijk Omgevingsambtenaar (GOA): Jan De Moor jan.demoor@vleteren.be
GOA-Medewerker: Vermeulen Annick, annick.vermeulen@vleteren.be

 

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30. Donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u30.

 

Bij de dienst Omgeving kan men:

 • een omgevingsvergunning (bouw/milieu) digitaal of analoog aanvragen
 • een  attest bekomen die inlichtingen verschaft over de bestemming en de stedenbouwkundige mogelijkheden van een perceel
 • overwelven van grachten
 • melden van schade aan openbaar domein (eventueel na verkeersongeval): weginfrastructuur, voetpaden, openbare gebouwen …
 • melden van wateroverlast (riool, gracht, openbare waterloop …)
 • Verder kun je alle mogelijke informatie inwinnen m.b.t.:
  • rooilijnplannen
  • structuurplannen
  • planologisch attest
  • stedenbouwkundige attest
  • kadaster
  • stedenbouwkundige inlichtingen notarissen, immo’s …
  • rioolaansluitingen en overwelvingen.

Zie ook de website voor Departement Omgevingvan de Vlaamse Overheid.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/wonen/bouwen-en-verbouwen/