↑ Terug naar Wonen

Pagina afdrukken

Grachten en waterlopen

Op het grondgebied van de gemeente Vleteren zijn heel wat voorzieningen aanwezig om het regenwater op te vangen, te bufferen, te infiltreren in de bodem en tenslotte af te voeren naar lager gelegen gebieden. Deze voorzieningen worden in de volksmond vaak greppels, grachten, beken, waterlopen, enz. genoemd. Wie instaat voor het onderhoud van deze voorzieningen en wat er is toegestaan, is afhankelijk van de categorie waarin de waterloop werd ingedeeld.

Kaart Waterlopen

Bij waterlopen maakt men het onderscheid tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Onbevaarbare waterlopen zijn beken die door de overheid geklasseerd werden. In de andere gevallen spreken we van ‘grachten’. Ligt de gracht op openbaar domein, dan staat het gemeentebestuur in voor het onderhoud. Voor grachten op privé-domein is de eigenaar verantwoordelijk.

De waterlopen worden onderverdeeld in categorieën:

  • categorie 1: de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen, stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken ten minste 5 000 ha bedraagt.
    Beheerder: VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) – afdeling Water (externe link)
  • categorie 2: de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen die niet onder de eerste categorie vallen.
    Beheerder:  Zuid-Ijzerpolder voor de waterlopen gelegen binnen de polder, de Provincie voor de waterlopen gelegen buiten de polder
  • categorie 3: Een onbevaarbare waterloop  zolang zij de grens niet hebben bereikt van de gemeente waar de oorsprong zich bevindt of tot zij uitmonden hetzij in bevaarbare waterlopen, hetzij in onbevaarbare waterlopen van eerste of tweede categorie. Eveneens tot de derde categorie behoren de waterlopen waarvan het waterbekken geen 100 hectare bedraagt en waarvan het debiet abnormaal verzwaard wordt of waarvan het water verontreinigd is. Vroegere beheerder gemeente, overgedragen aan Provincie.
  • Niet geklasseerd
    Beheerder: Aangelanden

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://vleteren.be/wonen/grachten-en-waterlopen/