De Algemeen Directeur

De algemeen directeur is het hoofd van de personeelsdienst en administratief hoofd van de gemeente. Zij is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het college en de raad. Zij is aanwezig bij deze vergaderingen en maakt de verslagen op, ziet toe op de uitvoering van de besluiten door de gemeentelijke diensten. Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad en van het schepencollege, de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de gemeente.

Algemeen Directeur: mevr. Nele Vanderhaeghe
directeur@vleteren.be
057 40 93 25 

Algemeen directeur
Veurnestraat 4
8640 OOstvleteren
België
057 40 93 25
Gemeentebestuur Vleteren
Veurnestraat 4
8640 Vleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten