Vleternoare

De Vleternoare is het gemeentelijk informatieblad uit Vleteren en verschijnt 3-maandelijks.

Verenigingen kunnen hun artikels ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst Informatie en dit ten laatste op de 12de van de maand die voorafgaat aan het verschijnen ervan. Het college beslist over het al dan niet geheel of gedeeltelijk opnemen van deze bijdrage.

Indien gewenst, kan er ook geadverteerd worden tegen volgende kostprijs:

A4: € 300
A5: € 150
A6: € 75

Bent u niet van Vleteren en wenst u de Vleternoare toch te ontvangen?
Een abonnement nemen op ons infoblad kan steeds.
Gelieve u hiervoor te richten tot de dienst Informatie.

Jaartarief: € 20

 

Dienst Informatie
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 22
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten