Gemeenteraad

 

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober.
Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

Vleteren telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) 13 gestemrechtigde leden, onder wie de burgemeester en de drie schepenen.

Leden gemeenteraad:

Stephan Mourisse

  burgemeester

burgemeester@vleteren.be

Bram Coppein

  1ste schepen

bram.coppein@vleteren.be  

Marnick Lauwers

  2de schepen

marnick.lauwers@vleteren.be  

Gerda Goubeir

  3de schepen
  voorzitter BCSD

gerda.goubeir@vleteren.be  

Marie-Anne Verlende

  raadslid

ma_verlende@hotmail.com  

Patrick Gouwy

  raadslid

patrick.gouwy@skynet.be  

Ria Van Lerberghe

  raadslid

riavanlerberghe@hotmail.com

Franky Berten

  raadslid

frankyberten@gmail.com  

Nele Debergh

  raadslid

debergh.nele@gmail.com  

Marion Vermander

  raadslid

marion.vermander1@telenet.be  

Jonas Vanderhaeghe

  raadslid

jonasvanderhaeghe@telenet.be  

Franky Pluym

  raadslid

frankypluym@hotmail.com  

Luc Derdaele

  raadslid

luc.derdaele@outlook.com  

 

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.
De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

  • Het goedkeuren van gemeentelijke reglementen en verordeningen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur …);

  • Het bepalen van de procedure voor grote werken, aankopen en diensten

  • Het vaststellen van de budgetten, meerjarenplannen, jaarrekeningen…

De Gemeenteraad gaat door elke laatste woensdag van de maand om 19u30 in de raadzaal boven in het gemeentehuis en is voor iedereen vrij toegankelijk.
 

 

Foto-raad-300x200.jpg

Vleteren – Installatievergadering gemeenteraad 2019

Foto boven (v.l.n.r.): Franky Berten, Patrick Gouwy, Marie-Anne Verlende, Nele Debergh, Jonas  Vanderhaeghe, Marion Vermander, Luc Derdaele, Franky Pluym
Foto onder (v.l.n.r.): Gerda Goubeir, Nele Vanderhaeghe (algemeen directeur), Stephan Mourisse (burgemeester), Bram Coppein , Marnick Lauwers, Ria Vanlerberghe

U kan steeds de agenda en de besluiten van de gemeenteraad raadplegen.

 

Gemeentebestuur Vleteren
Veurnestraat 4
8640 Vleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten