De OCMW-raad

De OCMW raad wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn waarin de gemeentelijke politieke partijen verkozen zijn. De Raad wordt voorgezeten door een verkozen Voorzitter.

Sinds 2019 is de OCMW-raad uit dezelfde mensen samengesteld als de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad is tevens voorzitter van de OCMW-raad. De vergaderingen gaan ook aansluitend aan de zitting van de gemeenteraad door, dus elke laatste woensdag van de maand.

Huishoudelijk Reglement RMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft een Huishoudelijk Reglement waarin allerhande bepalingen zijn opgenomen.
U kan het hier nalezen: Huishoudelijk Reglement RMW

U kan steeds de agenda en de besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn raadplegen.

Gemeentebestuur Vleteren
Veurnestraat 4
8640 Vleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten