Het bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op.
Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.
Het bijzonder comité is vooral bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en zes leden.
De voorzitter, GOUBEIR Gerda, is van rechtswege schepen en bijgevolg ook lid van het vast bureau.
Er zijn vier leden voor de LVP (Landelijke Volkspartij) en twee leden voor Vleteren Actief.

ALLERMEERSCH Linda
BUTAYE Evy
DECRUY Jo
VANDENDRIESSCHE Olivier

PARRET Nathalie
SUCAET Dirk

Het BCSD komt maandelijks bijeen, telkens de voorlaatste maandag van de maand, in het OCMW-gebouw te Woesten.

De vergaderingen en verslagen van het BCSD zijn niet openbaar.

Gemeentebestuur Vleteren
Veurnestraat 4
8640 Vleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten