College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor, en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.

Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente Vleteren.

Zo beslist het College ondermeer over het aanstellen en ontslaan van personeel, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, het aangaan van leningen, de daden van beheer over het gemeentelijk patrimonium, enz… Alhoewel één bepaalde schepen een aantal specifieke bevoegdheden heeft, kan hij toch niet op eigen houtje beslissingen nemen. Het schepencollege vergadert wekelijks op donderdagnamiddag in het gemeentehuis.
Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Vleteren is samengesteld uit:
de burgemeester en drie schepenen.

Bevoegdheden van de burgemeester en schepenen

 

Stephan Mourisse

Stephan Mourisse, burgemeester
Algemeen beleid, Brandweer en politie, Financiën, Ruimtelijke Ordening, Middenstand
Contact: burgemeester@vleteren.be

 

Bram Coppein

Bram Coppein, eerste schepen
Groenbeleid, Leefmilieu, Jeugd, Sport, Patrimonium, Feestelijkheden
Contact: bram.coppein@vleteren.be

 

Marnick Lauwers

Marnick Lauwers, tweede schepen
Openbare werken, Mobiliteit, Energie en nutsvoorzieningen, Landbouw, Begraafplaatsen en erediensten
Contact: marnick.lauwers@vleteren.be

 

Gerda Goubeir

Gerda Goubeir, derde schepen – Voorzitter BCSD
Burgerlijke stand, OCMW, Welzijn, Senioren, Cultuur en Toerisme
Contact: gerda.goubeir@vleteren.be

Gemeentebestuur Vleteren
Veurnestraat 4
8640 Vleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten