Betaalmogelijkheden

Per inwoner voorziet de gemeente een tegemoetkoming van 20 euro. Deze tegemoetkoming ontvang je op 1 januari. Ben je ingeschreven als nieuwe inwoner tijdens het jaar, dan wordt de tegemoetkoming berekend op datum van inschrijving in het bevolkingsregister. Wijzigingen tijdens het jaar (vb. geboorte, overlijden, bijwonende partner,…) wijzigen niets aan de tegemoetkoming die je hebt ontvangen op 1 januari. Indien jouw tegemoetkoming niet is opgebruikt op 31 december, komt deze te vervallen daar deze niet wordt overgezet naar het volgende jaar. Een officieel ingeschreven tweede verblijven ontvangt 20 euro tegemoetkoming per jaar. Kom je niet toe met je tegemoetkoming tijdens het jaar, dan zal je moeten bijbetalen.

Voortaan krijg je ook geen toegang meer tot het recyclagepark indien jouw rekening een negatief saldo vertoont. Je kan het park ook niet verlaten vooraleer het negatief saldo is vereffend. Betalen kan met jouw bankkaart (enkel bancontact, geen kredietkaart) op het containerpark of via het storten van een provisie op de rekening van het recyclagepark. Via een overschrijving (BE89 0970 1729 3985, BIC GKCCBEBB) plaats je op voorhand een bepaald bedrag op je toegangskaart. Een blanco overschrijvingsformulier kun je steeds verkrijgen op het recyclagepark. Vergeet bij overschrijving zeker niet om bij de mededeling je klantnummer te vermelden. Als je betalende fracties aanbrengt op het recyclagepark dan wordt minimum 5 kg aangerekend per fractie. Hou hiermee rekening. Wacht met een bezoek aan het recyclagepark tot je een voldoende hoeveelheid hebt. Zo vermijd je meerdere ritten naar het park.