Bewakingszone vogelgriep n.a.v. besmettingen in Frankrijk en Alveringem

  • 10 december 2021

Er is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5 vastgesteld in het Noorden van Frankrijk en in Alveringem. De bewakingszone van 10 km, die rond deze besmettingen is afgebakend, valt gedeeltelijk in Vleteren. 

Hieronder sommen we de nodige maatregelen op.

Maatregelen voor alle pluimveehouders:

  • Alle pluimvee, hobbypluimvee  en  vogels, uitgezonderd  loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden  wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk  is.
  • Het is  verboden  om  pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/). 

De toepasselijke maatregelen voor commerciële  en  geregistreerde  inrichtingen kunnen worden nagelezen op de website van het FAVV.
 
De bewakingszone kan worden geraadpleegd op de site van FAVV.