Belastingen en retributies

BELASTINGEN

Algemeen zijn er 2 soorten belastingen:

 • Enerzijds aanvullende belastingen op belastingen die bepaald worden door een hogere overheid. Concreet zijn dit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Deze belastingen worden geïnd door de hogere overheid, en worden daarna doorgestort aan de gemeente.

 • Anderzijds gemeentelijke belastingen die rechtstreeks aan de burgers zijn gericht en door de gemeente zelf worden geïnd. Concreet zijn dit de algemene gemeentebelasting, de belasting op leegstand en verwaarlozing; de belasting op onbebouwde percelen en gronden, de belasting op 2de verblijven en de belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk.

SPECIFIEK

 1. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

 2. Opcentiemen onroerende voorheffing

 3. Algemene gemeentebelasting Vleteren

 4. Leegstand + verwaarlozing

 5. Onbebouwde percelen en gronden

 6. Gemeentebelasting op tweede verblijven

 7. Verspreiding reclamedrukwerken 

 8. Contantbelasting huis-aan-huisinzameling:
  Inzameling en verwerking van afval via afvalophaling:
  Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 een contantbelasting gevestigd op de inzameling en verwerking  van rest- en gft-afval via het diftarsysteem en van PMD-afval. De contantbelasting wordt betaald met voorschotten. De voorschotten worden geïnd via een betalingsuitnodiging van afvalintercommunale IVVO

 9. Contantbelasting recyclagepark
  Inzameling en verwerking van afval via het recyclagepark:
  Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 een contantbelasting gevestigd op de inzameling en verwerking van rest- en gft-afval via het diftarsysteem. De contantbelasting is verschuldigd door elke bezoeker van de betaalzone van het recyclagepark. De contantbelasting is verschuldigd volgens het geleverde gewicht per soort afvalfractie.

 10. Belasting niet optimaal afkoppelen hemelwater

Retributies

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst die geleverd wordt door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Concreet gaat dit over de bedragen die betaald moeten worden in ruil voor administratieve stukken, concessies, vergunningen, rijbewijzen, etc…

 1. Retributie Administratieve Prestaties
 2. Retributie Stedenbouw en Milieu
 3. Retributie aansluiten Riolering 
 4. Retributie IBA 
 5. Retributie ophaling groot en/of grof huisvuil
   
Gemeentebestuur Vleteren
Veurnestraat 4
8640 Vleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten
Dienst Financiën
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 29