Financiële hulpverlening

Leefloon

Wat
U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. U hebt bijvoorbeeld op geen enkele andere uitkering recht of u inkomsten zijn  lager dan het leefloon. Dan kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon. U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure
U vraagt het leefloon aan door langs te komen op de sociale dienst of een schriftelijke aanvraag te doen. Hiervoor moet u alle nodige informatie en bewijsstukken geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen …
Na een sociaal onderzoek en een huisbezoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Bedrag
Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand.
Er bestaan drie categorieën: samenwonende, alleenstaande en samenwonend met gezinslast.
Via deze link http://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon kun je de actuele bedragen vinden

Steun

U kan een tussenkomst vragen aan het OCMW in bepaalde kosten. De aanvragen worden telkens individueel bekeken.
Dit kan zijn als voorschot, dus dat betekent dat u de steun moet terugbetalen.
In sommige gevallen dient u de steun niet terug te betalen. Voorbeelden zijn huurwaarborgen, voorschot op loon of een uitkering, tussenkomst in medische- of energiekosten, lidgeld van het ziekenfonds. Enz.
Het OCMW zal telkens een sociaal onderzoek voeren vooraleer er een beslissing kan worden gemaakt.

OCMW
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten