Werken

Clusterwerking De Opstap – Leerwerk (maatschappelijke activering)

Via dit regionaal samenwerkingsverband, met OCMW Diksmuide als promotor en OCMW Vleteren als participant, worden leefloners geholpen bij hun zoektocht naar werk (en eventueel voorafgaand opleiding/vorming).  Daarbij kan de vrijgestelde medewerker van LeerWerk met de nodige vakkennis en expertise een sleutelrol vervullen (bvb. bij GPMI’s van leefloners).

Samenwerking met VDAB

Doorverwijzing, trajectbegeleding, inschrijving werkzoekende, toeleiden naar IBO – GTB, arbeidszorg, interimarbeid, vrijwilligerswerk.  Opleidingen, vormingen bekendmaken en promoten.

Doorverwijzing naar lokale werkwinkel (zitdag sociaal huis Poperinge).

Wijkwerken

Sinds 1 januari 2018 is het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap of PWA omgevormd tot ‘wijk-werken’. De doelstelling van wijk-werken is tweeledig:

  1. met wijk-werken worden werkzoekenden bij VDAB of personen die leefloongerechtigd zijn uit het isolement van werkloosheid gehaald. Zo kan een wijk-werker enkele uren per week klusjes uitvoeren bij privépersonen, in een school, de gemeente, bij een vzw en niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf en zo extra werkervaring opdoen. Hiervoor wordt de wijk-werker vergoed via wijk-werkcheques.

  2. de opdrachten die wijk-werkers uitoefenen zijn vaak een antwoord op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod op de arbeidsmarkt onbestaande of onvoldoende is.

Alle informatie over wijk-werken vind je hier terug. Je mag ook steeds contact nemen met de organisatie wijk-werken Westhoek. Zij helpen je graag verder bij het beantwoorden van vragen, het registreren van gebruikers, het aanvragen van een klusje,…

Contactgegevens wijk-werkbemiddelaar:

Marc Hennebel
marc.hennebel@vdab.be
0476 04 63 24

VDAB Werkwinkel Ieper*
Esplanade 6, 8900 Ieper

*in Sociaal Huis Poperinge is er ook een zitdag op afspraak en kan u gerust deze contactgegevens vermelden ipv werkwinkel Ieper. 
 

OCMW
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten