Ecologisch bermbeheer

Het bermdecreet dateert van 1984. Volgens dat decreet (dat tot op vandaag nog altijd van kracht is) mogen de bermen pas een eerste maaibeurt krijgen na 15 juni en een tweede maaibeurt na 15 september.  Het maaisel moet worden verwijderd, dit binnen de 10 dagen.  Er kan worden afgeweken van bovenstaande werkwijze, dit door de opmaak van een bermbeheerplan.

 

In 2009 besliste het gemeentebestuur van Vleteren om via het Vlaamse Gewest een subsidieproject in te dienen voor de opmaak van een bermbeheerplan. Het bermbeheerplan beschrijft welk beheer er op welke berm moet worden uitgevoerd.  Dit werd bepaald op basis van een inventarisatie van alle te beheren bermen.  Op basis van de aanwezige soorten werd er per berm een bepaald beheer vooropgesteld.  Het beheerplan werd bekrachtigd door het Agentschap van Natuur en Bos en nu is het aan de gemeente om dit uit te voeren zoals het hoort.

 

Voor de uitvoering van het bermbeheer heeft Vleteren beslist om voortaan zelf in te staan voor het ecologisch bermbeheer. De investering van een maaier met opzuigsysteem en kipkar werd voorzien.

Vleteren dient zich te houden aan de planning die vooropgesteld is in het bermbeheerplan.  Indien u vragen heeft over de werkwijze en planning dan kunt u de nodige info krijgen bij de milieudienst van Vleteren.

 

Na verloop van enkele jaren zouden we het resultaat van het ecologisch bermbeheer moeten zien: i.p.v. bermen vol brandnetels zullen de Vleterse wegbermen boordevol bloemen staan… wat positief is voor inwoner, toerist én fauna.

 

Meer info: milieu@vleteren.be, 057/409 328

Dienst Milieu
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 28
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak