Elektronische vreemdelingenkaart

Zowel niet-EU-vreemdelingen als EU-onderdanen ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen mits inachtname van bepaalde voorwaarden. De verschillende kaarttypes worden gedifferentieerd op basis van een letter. Men spreekt over A, B, C, D, E, E+, F, F+ en H kaarten.

De geldigheidsduur van een elektronische kaart kan niet worden verlengd. Er moet steeds een nieuwe kaart afgeleverd worden.

Ingeval van verhuis kan net zoals bij de eID voor Belgen het adres eenvoudig aangepast worden door het adres op de chip aan te passen aan de hand van de PIN-code.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

  • Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst Vreemdelingenzaken.
  • Een drietal weken na de aanvraag zal je de PIN- en PUK-code ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

Bedrag

Een elektronische vreemdelingen kaart kost € 22.
Er wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met de dienst Vreemdelingenzaken.

Nodig

  • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.

Uitzonderingen

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wet- en regelgeving

Dienst Burgerzaken
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 26
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak