E-loket

Een klacht kan je indienen als je niet tevreden bent over de manier waarop je door een medewerker van de gemeente of het OCMW Vleteren werd behandeld. Je werd bv. geconfronteerd met een foutieve of onwettige handelswijze van personeelsleden, abnormale traagheid, slechte wil, uitblijven van initiatief of een manifest kwaliteitsgebrek bij het onthaal. De klacht moet uiteraard betrekking hebben op de werking van een dienst van de gemeente of het OCMW, niet van een andere instantie. Anonieme meldingen en klachten worden niet behandeld. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.

Via een melding kun je een bepaalde tekortkoming in het functioneren van de gemeentediensten signaleren, zonder dat je per se ontevreden bent over het optreden van de stad. Bijvoorbeeld: een eerste melding van een gat in het wegdek, verzakte trottoirtegels, zwerfvuil,… Hiermee kaart je dus concrete problemen aan bij de bevoegde gemeentediensten.

Dit formulier kan je gebruiken als je een uittreksel uit het strafregister (ingeschreven te Vleteren) wil aanvragen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in. Het uittreksel zal per post aan de betrokkene worden verstuurd. Voor een uittreksel uit het strafregister “model 2” dient er een wachttijd van 2 weken in acht genomen te worden, gezien er hier een gemotiveerd advies vereist is van de politie.

Gegevens derde
Gegevens huwelijk
Gegevens overledene
Gelieve een duidelijk omschreven reden op te geven. Het woord "werk" of "sollicitatie" alleen is onvoldoende. Een juist voorbeeld is "solliciteren bij een bankinstelling" of "verkrijgen jachtvergunning". Dit is belangrijk om exact te weten welk model van het uittreksel je nodig hebt.