Mantelzorgpremie

Elke mantelzorger kan 15 € per maand (jaarlijks wordt eenmalig maximaal 180 € uitbetaald) bekomen van het OCMW als hij zorgt voor iemand die maandelijks 130 € krijgt van de Vlaamse Zorgverzekering. Bewijs hiervan voor te leggen aan de sociale dienst van het OCMW bij Angelique Engelrelst.

OCMW
Woestendorp 12
8640 Vleteren
België
057 46 96 01
057 46 96 05
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00