N8

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, plant de herinrichting van de verbinding tussen Ieper en Veurne (N8). 

Toekomstvisie voor verbinding Ieper - Veurne

De N8, de verbinding tussen Ieper en Veurne, is aan vernieuwing toe. Met een grondige herinrichting maakt Wegen en Verkeer de gewestweg in de toekomst veiliger, aantrekkelijker en leefbaarder voor weggebruikers en omwonenden. 

Deelproject 2: van grens Alveringem/Veurne tot Oostvleteren

De herinrichting van de N8 is opgesplitst in verschillende deelprojecten. Voor elk deelproject voeren we verschillende studies uit om te bepalen hoe de gewestweg er in de toekomst uit gaat zien. Vleteren bevindt zich in het tweede deelproject, dat loopt van de grens Veurne/Alveringem tot net voorbij de dorpskern van Oostvleteren, een stuk van ongeveer elf kilometer. 

Waar staan we nu?

Het deelproject bevindt zich nu in de voorbereidingsfase. Er is een eerste ontwerp gemaakt van de toekomstige situatie. De komende maanden werkt het studiebureau dit ontwerp concreter uit. Tegelijkertijd starten we met de aanvraag van de nodige vergunningen, de aankoop van gronden en uiteindelijk de keuze van een aannemer om de werken uit te voeren. Als dit allemaal vlot verloopt, kunnen de werken ten vroegste in 2024 starten, maar die timing is nog helemaal niet zeker. 

Meer weten? Bekijk de informatieve video’s

Om het project in detail voor te stellen, heeft het studiebureau enkele informatieve video’s gemaakt. Daarin gaan ze dieper in op het ontwerp en de verbeteringen die het met zich meebrengt.

Hieronder vind je de infovideo's voor Elzendamme en de doortocht van Oostvleteren. Wil je ook de andere deelprojecten bekijken zoals Sint-Rijkers en Hoogstade, bekijk de video’s per zone op www.wegenenverkeer.be/N8-video's.  

Infovideo Elzendamme

Als je de video op volledig scherm wil bekijken, kijk dan via deze link

Infovideo doortocht Oostvleteren

Als je de video op volledig scherm wil bekijken, kijk dan via deze link.

De basisprincipes: vlotter en veiliger verkeer

Met de herinrichting wil Wegen en Verkeer de N8 vooral veiliger maken, zonder dat de doorstroming van het verkeer eronder lijdt. In het kort betekent dit:

  • De dorpskernen in de zone (Hoogstade en Oostvleteren) worden veiliger en mooier. Er komen verhoogde fietspaden en meer groen. Aan het begin en einde van elke bebouwde kom komt telkens een langgerekte rotonde, waar auto’s makkelijk kunnen keren. 
  • Buiten de dorpskernen worden fietsers en autoverkeer zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Tussen fietspaden en de rijweg voor auto’s komt een gracht of een groene zone. Waar nodig komen ook parallelle ventwegen voor lokaal verkeer. 
  • De kruispunten worden veiliger ingericht. Ze worden overzichtelijker met veilige oversteekplaatsen. Waar nodig komen verkeerslichten om het verkeer te organiseren.  

Vragen of opmerkingen? 

Op wegenenverkeer.be/N8-westhoek vind je de laatste informatie over alle projecten op de N8.

Vragen of opmerkingen over het ontwerp? Mail dan naar regiomanager.westhoek@wegenenverkeer.be. Je hebt daarvoor de tijd tot 30 september. Vermeld in het onderwerp van jouw mail telkens de gemeente waarin je woont, zo kunnen we jouw vraag vlot beantwoorden.