Onderhoud van KLE (Kleine LandschapsElementen)

Kleine Lanschapselementen (KLE) vormen een belangrijke bijdrage voor het agrarisch landschap. Ze zorgen voor een beeldkwaliteit van het landschap.  De vroegere economische betekening van KLE als brandhout, geriefhout, omheiningspalen is sterk gereduceerd, waardoor het goede beheer ervan bedreigd wordt.  Om die verwaarlozing tegen te gaan heeft Vleteren al sinds 1997 een subsidiereglement voor het onderhoud van die waardevolle KLE.

 

Wat?

Een subsidie voor het onderhoud van knotbomen, houtkanten en/of poelen.

 

Specifieke voorwaarden?

Houtkant: moet min. 50 meter lang zijn. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.  De houtkant moet minimum 5 jaar oud zijn.  De onderhoudskap mag enkel uitgevoerd worden tijdens de winterrust

Knotbomen: minimum 3 knotbomen per aanvraag. De toelage is om de 6 jaar of meer toekenbaar.  Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd.  Het knotten wordt enkel uitgevoerd tijdens de winterrust.

Poel: het ruimen of aanleggen van een poel is enkel subsidieerbaar wanneer die groter is dan 50 m². De toelage is om de 10 jaar of meer toekenbaar.

 

Subsidiebedrag?

 • Houtkant: 1,25 €/lopende meter

 • Knotboom: 8 €/boom

 • Poel: 100 €/poel

! de toelage per aanvrager per jaar is beperkt tot 160 €.

 

Hoe aanvragen?

 1. De aanvraag dient te gebeuren op het daarvoor voorzien aanvraagformulier. Naast het aanvraagformulier dient u ook nog een bijlage toe te voegen: nl. een plan met duidelijk aanduiding waar de KLE’s liggen.

 2. De aanvraag dient u in bij de milieudienst tussen 1 augustus en 30 oktober. Bezorg het aanvraagformulier met de bijlage op één van de volgende manieren aan de gemeente Vleteren:Afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis

 3. Per email aan milieu@vleteren.be

 4. Per post: milieudienst Vleteren, Kasteelstraat 39 te 8640 Vleteren

 

Verder afhandeling van het dossier

 1. Begin november (vòòr de werken) komt de natuurwerkgroep langs om uw aanvraag te bekijken. Na positief advies én wanneer het KLE in winterrust is kunt u starten met de onderhoudswerken.

 2. Na de werken bezorgt u het formulier ‘aanvraag tot uitbetaling’ aan de milieudienst.

 3. Een 2de controle (door de natuurwerkgroep) is een controle na de uitvoering van de werken en zal gebeuren begin april.

 4. Een goedkeuring/afkeuring van uw dossier mag u verwachtende zijn in de maand mei. 

Aanvraagformulier Onderhoud KLE Vleteren juli 2013

Reglement subsidie Onderhoud van KLE juli 2013

Dienst Milieu
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 28
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak