Opheffing captatieverbod 01/10/20

  • 2 oktober 2020

Politiebesluit tot opheffing van het captatieverbod in volgende gebieden:

  • Waterlopen in het Blankaartbekken
  • Afgesneden meanders van Leie en Schelde
  • Stroomgebied van de Bornebeek

Politiebesluit gouverneur 01/10/20