Politiebesluit gouverneur: verlenging plicht bijhebben mondneusmasker

  • 11 februari 2021

Onderstaand politiebesluit van gouverneur Carl Decaluwé gaat in op 13 februari om 0u00, en vervangt vanaf dan het vorige besluit van 16 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  

Dit politiebesluit voert ook wederom de mondneusmaskerplicht in op de zeedijk (deel bebouwde kom) tijdens de Krokusvakantie.

Politiebesluit 13/02/21 gouverneur Decaluwé