Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen: maatregelen tijdens wielerwedstrijden

  • 18 februari 2021

Het politiebesluit van gouverneur Decaluwe omtrent aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen werd ondertekend en gaat tevens op donderdag 18/02 in.  

Dit besluit vervangt het besluit van 25 september 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een verbod op particulier gebruik van drones langsheen het parcours van wielerwedstrijden in de provincie West-Vlaanderen op.

Dit besluit omvat onder andere volgende punten:

  • Langsheen het parcours alsook aan de aankomst- en vertrekzones wordt geen publiek toegelaten
  • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht langsheen het volledige parcours, dit telkens vanaf één uur voor, tot één uur na de wedstrijd. 
  • Het organiseren van randactiviteiten of commerciële activiteiten langsheen het parcours is verboden

Lees alle aanvullende maatregelen na op:
Politiebesluit gouverneur Decaluwe maatregelen tijdens wielerwedstrijden

De maatregelen in dit politiebesluit zijn van toepassing tot 5 april 2021.