Publieke raadpleging: Doel 1 en 2

  • 16 april 2021

Project tot uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2


Raadpleging van het publiek over het milieueffectrapport

België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.

Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.

Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging. 

Duur van de raadpleging

Van 15 april tot 15 juni 2021

Documentatie

https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2

Deelnemen aan de publieksraadpleging kan hier: https://publieksbevraging.typeform.com/to/oT48oWwF