Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat je persoonsgegevens weergeeft en eventuele strafrechterlijke veroordelingen. Dit uittreksel vervangt voortaan het “bewijs van goed gedrag en zeden”.

Soorten

Model 595

Is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 596.2

Is het zogenaamde ‘minderjarigenmodel’, nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Hiervoor moet een bijkomend onderzoek gebeuren door de lokale politie.

Model 596.1

Is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, wapenvergunning, jachtverlof, …).

Procedure

  • Als particulier kan je het uittreksel persoonlijk aanvragen op de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister, voor Vleteren via bevolking@vleteren.be. Neem je identiteitskaart mee.
    Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.
  • Belgen gedomicilieerd in het buitenland
    Dienen een persoonlijk schrijven te richten aan FOD Justitie, dienst CSR, Waterloolaan 115, 1000 Brussel of per fax (+32 2 552 27 82) of per mail (strafregister@just.fgov.be ).
Dienst Burgerzaken
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 26
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak