Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen

  • 13 juli 2021

De 12- tot 15-jarigen van Vleteren zullen begin augustus worden gevaccineerd in het vaccinatiecentrum van Poperinge. Deze jongeren zullen een uitnodiging per post op hun domicilieadres krijgen voor een vaccinatie met Pfizer, momenteel het enige vaccin dat al is goedgekeurd voor de vaccinatie van minderjarigen. 

Vanaf donderdag 22 juli kunnen zij ook worden opgeroepen als ze op de reservelijst zijn ingeschreven. Schrijf je in op de reservelijst via deze link.

Toestemming ouders nodig

De 12- tot 15 jarigen hebben de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

  • Gaat één van je ouders of je voogd mee naar het vaccinatiecentrum? Dan geven ze daardoor ook meteen hun toestemming voor je vaccinatie.
  • Indien ouder of voogd echt niet mee kan, is een toestemmingsbrief noodzakelijk. Het meebrengen van een grootouder is niet voldoende. Download hier de toestemmingsbrief.

Kinderen die niet kunnen ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen. 

Groepsimmuniteit belangrijk

De risico’s voor een 12- tot -15-jarigen om zwaar ziek te worden van een COVID-19-besmetting zijn heel klein. Toch is de vaccinatie van deze doelgroep heel belangrijk, aangezien het bijdraagt tot het verhogen van de algemene vaccinatiegraad en zo tot het bereiken van groepsimmuniteit. Hoe meer kinderen zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep. Zo verkleint het risico dat kinderen andere personen besmetten die meer kwetsbaar zijn voor COVID-19. Zeker met de toename van het aantal besmettingen door de delta-variant, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke algemene vaccinatiegraad te bekomen voor de groepsimmuniteit.