Verlenging politiebesluit: aanvullende maatregelen - maatregelen tijdens wielerwedstrijden

  • 23 april 2021

Update 23 april 2021

Het politiebesluit van gouverneur Decaluwé omtrent aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus wordt verlengd tot en met 3 mei 2021.

Politiebesluit gouverneur Decaluwé: verlenging

Onderstaand vindt u de laatste versie van het politiebesluit van gouverneur Decaluwe omtrent aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen. Deze maatregelen gelden tot 3 mei 2021.

Politiebesluit gouverneur Decaluwe maatregelen tijdens wielerwedstrijden