Versoepeling ophokplicht roofvogels

  • 22 februari 2021

Onderstaand document beschrijft de versoepelingen die het FAVV invoert op vlak van de ophokverplichting voor roofvogels.
Deze helpen welzijnsproblemen te voorkomen bij deze dieren en bieden de roofvogelhouders de mogelijkheid om bepaalde activiteiten met hun dieren te organiseren. De versoepelingen gaan in vanaf 20 februari 2021.

Derogatie op de ophokverplichting van roofvogels

De algemene ophokplicht voor andere vogels, zoals vastgelegd op 20 november 2020, blijft nog steeds van toepassing.

Meer informatie via:
http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/