Vleterse consumptiebon voor kwetsbare groepen

  • 6 januari 2021

COVID-19: Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

De Vlaamse Regering besliste om aan de gemeenten en OCMW’s een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

  • de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
  • de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.

De gemeenten dienden tegen eind september te beslissen hoe ze deze middelen gingen aanwenden.

De toegekende subsidies hiervoor aan Vleteren (ongeveer € 11.000) werden nog aangevuld met middelen uit de gemeente, namelijk de niet-gebruikte presentiegelden voor de raadsleden van dit jaar, een voorstel uit de gemeenteraad van 23 september 2020 vanuit Vleteren Actief.

Zo werd er tot de ‘Vleterbon’ gekomen: een consumptiebon van € 20 per gezin uit de afgebakende doelgroep: de mensen die verhoogde tegemoetkoming genieten van de mutualiteit en de mensen met leefloon of financiële moeilijkheden gekend bij het OCMW.

De bonnen zullen vanaf half januari beschikbaar zijn in de gemeente of het OCMW en kunnen tot eind 2021 aangewend worden bij de deelnemende plaatselijke voedingswinkels, restaurants en frituren (niet te gebruiken voor alcohol- en tabaksproducten).

De mensen die gekend zijn bij het OCMW, kunnen afspreken met de sociale dienst om daar hun bon op te halen: socialedienst@ocmw.vleteren.be of 057 46 96 01.

Het recht op verhoogde tegemoetkoming is aan te tonen via een klever van de mutualiteit, de code onderaan de klever moet op 1 eindigen. Omdat dit over een aanzienlijke groep mensen gaat, voorzien we een aantal mogelijkheden:

  1. Telefonisch contact met gemeente om een afspraak te maken: 057 40 00 99.  Dan kunnen we dit binnen onze diensten inplannen om zoveel mogelijk gebundeld te werken. Kom langs met een sticker van de mutualiteit op het afgesproken tijdstip.
  2. De sticker van de mutualiteit kan ook in de brievenbus van gemeente of OCMW gedeponeerd worden, samen met uw contactgegevens (telefoonnummer en mail).
  3. De sticker kan doorgemaild worden naar bevolking@vleteren.be