Bouwen en verbouwen

Dienst Omgeving
057 40 93 20 - grondgebiedzaken@vleteren.be

Hoofd Technische Dienst: Mevr. Marie-Christine Parret
marie-christine.parret@vleteren.be

Gemeentelijk Omgevingsambtenaar (GOA): Dhr. Jan De Moor
jan.demoor@vleteren.be

GOA-Medewerker: Mevr. Annick Vermeulen
annick.vermeulen@vleteren.be

Bij de dienst Omgeving kan je:

 • Een omgevingsvergunning (bouw/milieu) digitaal of analoog aanvragen

 • Een  attest bekomen die inlichtingen verschaft over de bestemming en de stedenbouwkundige mogelijkheden van een perceel

 • Overwelven van grachten

 • Melden van schade aan openbaar domein (eventueel na verkeersongeval): weginfrastructuur, voetpaden, openbare gebouwen …

 • Melden van wateroverlast (riool, gracht, openbare waterloop …)

 • Verder kun je alle mogelijke informatie inwinnen m.b.t.:

  • rooilijnplannen

  • structuurplannen

  • planologisch attest

  • kadaster

  • stedenbouwkundige inlichtingen notarissen, immo’s …

  • rioolaansluitingen 

Zie ook de website voor Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

 

Dienst Omgeving
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten