Vergunningen

Wie intenties heeft om te bouwen en/of verbouwen moet zich aan de bepalingen houden zoals vermeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (V.C.R.O.). Deze stelt dat bepaalde ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening:

  • ofwel vergunningsplichtig zijn;

  • ofwel vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht;

  • ofwel dat de vergunningsplicht wordt vervangen door een meldingsplicht.

Op de website ‘Ruimte Vlaanderen’ vind je meer uitleg over wanneer je een vergunning of architect nodig hebt, hoe je een dossier kan indienen, enz.

Ruimtelijk beleid

De geplande bouwwerken dienen eveneens conform te zijn met de op de bouwplaats geldende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en/of verkavelingsplannen. Een overzicht van deze plannen van kracht op ons grondgebied vind je op de website van Giswest.

De medewerkers van de Dienst Omgeving zijn volledig vertrouwd met de plaatselijke toestand en kunnen je perfect inlichten over het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Architect

Een huis bouwen of verbouwen is één van de meest belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Wie bouw- of verbouwplannen heeft, begint dan ook best heel goed voorbereid aan zijn of haar (ver)bouwproject.
De gedrukte brochure 'De architect tekenend voor uw toekomst', uitgegeven door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, is hierbij een grote hulp.
pdf bestandDe architect tekenend voor uw toekomst 2020 (6.52 MB)

 

Dienst Omgeving
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten