Vogelschrikkanonnen

Het gebruik van veldkanonnen of vogelschrikkanonnen is via de politieverordering geregeld.

Voorwaarden
Het is verboden deze toestellen tussen 21u30 en 06u00 te laten werken.
Al dan niet- automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige geluidsproducerende toestellen of voorwerpen, moeten op minstens 100 meter van de in de buurt gelegen woningen geplaatst worden, met uitzondering van de eigen woning van de gebruiker van het toestel. De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen. Twee tot drie salvo's na elkaar, binnen de 15 seconden, worden als één knal beschouwd.

Vooraleer men een toestel in gebruik neemt, moet men dit melden bij de gemeente (= voorafgaande meldingsplicht).

Procedure
Het invullen van het meldingsformulier, met exacte plaats van de toestellen.
Klik hier voor het meldingsformulier vogelschrikkanonnen

Regelgeving
De zonale politieverordening van 1 februari 2016 omvat de regels voor het gebruik van veldkanonnen zoals hierboven beschreven.

Gemeentebestuur Vleteren
Kasteelstraat 39
8640 Vleteren
België
057 40 00 99
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak
13:30 - 16:30
Enkel toegankelijk na afspraak
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak
Gesloten
Gesloten