Vogelschrikkanonnen

Het gebruik van veldkanonnen of vogelschrikkanonnen is via de politieverordering geregeld.

Voorwaarden
Het is verboden deze toestellen tussen 21u30 en 06u00 te laten werken.
Al dan niet- automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige geluidsproducerende toestellen of voorwerpen, moeten op minstens 100 meter van de in de buurt gelegen woningen geplaatst worden, met uitzondering van de eigen woning van de gebruiker van het toestel. De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen. Twee tot drie salvo's na elkaar, binnen de 15 seconden, worden als één knal beschouwd.

Vooraleer men een toestel in gebruik neemt, moet men dit melden bij de gemeente (= voorafgaande meldingsplicht).

Procedure
Het invullen van het meldingsformulier, met exacte plaats van de toestellen.
Klik hier voor het meldingsformulier vogelschrikkanonnen

Regelgeving
De zonale politieverordening van 1 februari 2016 omvat de regels voor het gebruik van veldkanonnen zoals hierboven beschreven.

Gemeentebestuur Vleteren
Veurnestraat 4
8640 Vleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten