Schade door dieren

Overlast door (ongewenste) dieren

Sommige dieren en planten zijn in bepaalde aantallen schadelijk voor het milieu, de natuur, de landbouw of woonomgeving. Om dit te verhelpen worden deze dieren en planten bestreden op openbaar domein door het gemeentebestuur. De bestrijding op privédomein blijft echter de verantwoordelijkheid van de private eigenaar of huurder.

Duiven
Duivenbestrijding gebeurt door de gemeente op de openbare gebouwen.
Wie zelf hinder heeft door duiven kan contact opnemen met een gespecialiseerde firma.

Ratten en Muskusratten
De gemeente heeft de wettelijke taak om muskusratten te bestrijden op openbaar terrein en langs waterlopen. Op privaat domein is dit echter geen taak van een gemeente. Wie last heeft van ratten kan contact opnemen met een gespecialiseerde firma.

Schade door wilde dieren
Door de geleidelijke verbetering van de natuur in Vlaanderen komen bepaalde wilde diersoorten meer voor en komen ze ook dichter bij de mens. Af en toe gaat dit helaas ook gepaard met schade.
De schade is soms door preventieve maatregelen te voorkomen. Zo kan je vossen en marters bij de kippen vandaan houden als je een voldoende hoge omheining (min. 180cm hoog) plaatst. Ook een afsluitbaar nachthok voor je pluimvee kan ongewenste verrassingen voorkomen.

Onder de noemer ‘Natuur als goede buur’ kan je via de website van het Agentschap Natuur en Bos over alle mogelijk schadelijke soorten meer informatie en ook preventieve tips inwinnen.
Zorgt een wildsoort toch voor schade aan gewassen of eigendommen kan de grondgebruiker of -eigenaar de wildsoort (laten) bestrijden als er geen andere oplossing bestaat.
De bestrijding moet men minstens 24 uur op voorhand melden aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Het soortenschadebesluit bepaalt in welke gevallen schade door jachtwildsoorten kan worden vergoed via een administratieve procedure

Meer info: Agentschap Natuur en Bos

Dienst Milieu
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 28
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
Gesloten